Tyristrand Vannverk

Kartlegging av ledningsnett og kummer

Da har vi endelig startet opp grundig kartlegging av ledningsnett og kummer. Å ha en slik kartgrunnlag på plass har vært lovpålagt i lang tid. Vi begynner på Bruksjordet. Neste runde blir Tyristrand sentrum (Sagtomta) og videre opp til vannbehandlingsanlegget. Vi vil nå få god erfaring på tidsforbruk, som vil være til hjelp for videre […]

Intensjonsavtalen (1)

Nå er intensjonsavtalen med kommunen underskrevet. Det kommer mer informasjon om dette i papirene til ekstraordinært årsmøte som kommer senest onsdag. men legger ut selve avtalen her. Merk at dette ikke er en endelig avtale, men et utgangspunkt til  diskusjon for endelig avtale. ved å si ja til denne forplikter vi oss ikke til endelig […]

Visjon, verdier, slagord og etikk for Tyristrand vannverk

Visjon Tyristrand Vannverk skal sikre rent og godt vann for alle innbyggere på Tyristrand gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem. Verdier Tyristrand vannverk skal kjennetegnes av å ha: Pålitelige og gode rutiner Kompetanse Kunde/andelshaver fokus Slagord Tyristrand vannverk – kilden til rent og godt vann Etikk Tyristrand vannverk etiske retningslinjer […]

Styreverv for vannverket

Dagens styre henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god og viktig vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk. Det ville vært ekstra bra om den yngre generasjon stiller seg til disposisjon. Styret trenger nye og yngre krefter. Du velges inn som styremedlem for kun 2 år. Styret sammensetning er beskrevet […]

Vannstand Væleren 2

Henviser til dagens artikkel i Ringerikes Blad.( 28.09.2021) Vanninntaket til renseanlegget ligger nede på ca. 30 meters dyp. Alle vannverkets viktige måltall fra tidlig i august og frem til dags dato indikerer at lav vannstanden ikke påvirker vannkvaliteten og prosessen for rensing av vannet. Som tidligere beskrevet fungerer renseanlegget godt og du kan trykt bruke […]

Informasjon 05-2021

Varslingssystem Da har Tyristrand vannverk, litt forsinket, fått på plass eget varslingssystem. Informasjon om deg som innbygger er hentet fra en offentlig sikret database. Vi vil nå i en periode på 2-3 uker teste systemet internt, sette opp maler etc. I programmet er det mulig å sende sms, talemelding eller som epost. Så snart vi er […]

Vannstand Væleren

Det er flere som har kontaktet oss og bemerket vannstanden i Væleren den siste tiden. Vi har vært og er i dialog med Skjærdalen Eiendom AS om situasjonen. Skjærdalen Eiendom AS, informert oss om at de har tillatelse om at de kan tapp ned Væleren med 4 meter fra høy vannstand. Høy vannstand, det vi si opp […]

Vanning sommeren 2021

Dessverre opplever vi et stort vannforbruk gjennom hele dagen ved fint vær(sol). Det største vannforbruk er på kvelden, fra kl 16:00 og frem til kl: 21:00 og noe lavere mellom 21:00- 23:00. Forbruket går med andre ord ned i oppsatt vanningsperiode, som er mellom: 21:00- 02:00. Vår hypotese blir da at det vannes gjennom hele dag og […]