Tyristrand Vannverk

Styreverv for vannverket

Dagens styre henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god og viktig vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk. Det ville vært ekstra bra om den yngre generasjon stiller seg til disposisjon. Styret trenger nye og yngre krefter. Du velges inn som styremedlem for kun 2 år. Styret sammensetning er beskrevet i vedtektenes §14. Som styremedlem får du god innsikt i driften av vannverket og gode muligheter til å sette ditt preg i styrearbeidet til Tyristrand vannverket.

Fremover vil det bli en givende og spennende jobb i styre. Det er uavhengig av hvilken vei ekstraordinært årsmøte velger i november 2021.  Hvis ekstraordinært årsmøte går for fremlagte intensjonsavtalen, vil du bli delaktig i forhandlingene med Ringerike kommune i 2022. Hvis ekstraordinære årsmøte ikke ønsker en intensjonsavtale, vil det bli en like spennende jobb med å lage en helhetlig strategi og plan for vannverket de neste årene.

For 2022 er det bestemt (styrevedtak) at det skal gjennomføres 4 styremøter.

Du som ønsker å være med og påvirke vannverkets fremtid, kan melde din interesse tilbake til valgkomiteens formann: Even Gunnberg Skistad mobil: 48076549 eller på mail: evnsktad@hotmail.com  Vennligst gi en så raskt tilbakemelding som mulig, da det er valg i ekstraordinært årsmøte i november. Har du spørsmål rundt et slik verv, ring en i styre, valgkomiteen eller administrasjonen.

Tyristrand vannverk – kilden til rent og godt vann

Dele inlegget

Facebook
Email