Tyristrand Vannverk

Visjon, verdier, slagord og etikk for Tyristrand vannverk

Visjon

Tyristrand Vannverk skal sikre rent og godt vann for alle innbyggere på Tyristrand gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem.

Verdier

Tyristrand vannverk skal kjennetegnes av å ha:

  • Pålitelige og gode rutiner
  • Kompetanse
  • Kunde/andelshaver fokus


Slagord

Tyristrand vannverk – kilden til rent og godt vann

Etikk

Tyristrand vannverk etiske retningslinjer fremgår gjennom at vi alltid forholder oss til gjeldene lover og regler

 

Da har administrasjonen samarbeid med styret besluttet og nedfelt grunnleggende verdier for fremtiden. Det skal gjøres ved at vi følger vannverkets sin visjon, verdier og etikk

Dele inlegget

Facebook
Email