Tyristrand Vannverk

Kartlegging av ledningsnett og kummer

Da har vi endelig startet opp grundig kartlegging av ledningsnett og kummer.

Å ha en slik kartgrunnlag på plass har vært lovpålagt i lang tid.

Vi begynner på Bruksjordet. Neste runde blir Tyristrand sentrum (Sagtomta) og videre opp til vannbehandlingsanlegget. Vi vil nå få god erfaring på tidsforbruk, som vil være til hjelp for videre fremdrift slik at vi får en totaloversikt over ledninger og kummer. Det vil bli lagt ut informasjon på hjemmeside og facebook når vi kommer til de enkle boligfeltene.

I noen tilfelle må vi stenge av vannet for å kunne gjennomføre kartlegging/måling av ledningstrase. De som blir berørt vil få egen SMS.

Du vil fremover se personer i dine nærområder. De vil bære gule vester merket med Tyristrand vannverk.

Etter hvert som vi får på plass riktig grunndata vil det bli utarbeidet gode planer for å oppgradere og/eller utskift av kummer og vannledninger. I tillegg vil det bli enklere å lage gode spyleplaner.

Vi ønsker at du merker din utvendig stoppekran med en pinne eller på annen måte, slik at vi får lokasjonen inn i vårt kartgrunnlag når vi er på din tomt.

Har du spørsmål, vennligst ring administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email