Tyristrand Vannverk

Visjon

Tyristrand Vannverk skal sikre rent og godt vann for alle innbyggere på Tyristrand gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre kilder og vannforsyningssystem.

Våre verdier

Tyristrand Vannverk skal kjennetegnes av å ha:

  • Pålitelige og gode rutiner
  • Kompetanse
  • Kunde/andelshaver fokus

Slagord

Tyristrand Vannverk – kilden til rent og godt vann

Etikk

Tyristrand Vannverks etiske retningslinjer fremgår gjennom at vi alltid forholder oss til gjeldene lover og regler