Tyristrand Vannverk

Informasjon 05-2021

Varslingssystem

Da har Tyristrand vannverk, litt forsinket, fått på plass eget varslingssystem. Informasjon om deg som innbygger er hentet fra en offentlig sikret database. Vi vil nå i en periode på 2-3 uker teste systemet internt, sette opp maler etc. I programmet er det mulig å sende sms, talemelding eller som epost. Så snart vi er ferdig med testen, vil vi gå live og ytterligere informasjon blir lagt ut som siste nytt.

Ny mail adresse

Tyristrand vannverk sin nye firma mail er nå : post@tyristrandvannverk.no

Hjemmesiden

Vi har tidligere kommunisert at vi skulle kommet opp med en mer brukervennlig hjemmeside. Dessverre har det oppstått en situasjon som gjør at det dessverre blir en lengere prosess enn planlagt. Grunnen er utenfor vår kontroll. Vi jobber fortsatt med å få til en så rask løsning som mulig.

Vannprøver

Nå ligger det oppdatert informasjon om Tyristrand sin vannprøvetaking under Vannkvalitet …. Vannprøver. ( venstre side på hjemmesiden)

Vi har økt antall vannprøver på råvann inn for å få bedre fakta på fargetallet på råvannet inn til renseanlegget, slik at vi får gjort de riktig oppgraderinger/tiltak.

Dele inlegget

Facebook
Email