Tyristrand Vannverk

Ved akutte hendelser – ring 90 28 17 10

For andre henvendelser:

Telefon: 32 13 78 24

Epost: post@tyristrandvannverk.no

Besøksadresse/Postadresse: Skjærdalen 2,  3533 Tyristrand

Kontortid hverdager: 08:00 – 16:00

Organisasjonsnummer: 970102302

Faktura adresse: tyristrandvannverk@faktura.poweroffice.net


Avtal tidspunkt for fysisk møte på forhånd

Vannverket innfører som en prøveordning at abonnenter og medlemmer som ønsker et fysisk møte med adm skal avtale tidspunkt på forhånd.

Avtale om møtetidspunkt kan skje ved å sende e-post til post@tyristrandvannverk.no eller ringe sentralbordet: 32137824 – innvalg tast 2 for adm.
Alt arbeid på ledningsnettet må godkjennes av Tyristrand vannverk SA.