Tyristrand Vannverk

Ved akutte hendelser – ring 90 28 17 10

For andre henvendelser:

Telefon: 32 13 78 24

Epost: post@tyristrandvannverk.no

Besøksadresse/Postadresse: Skjærdalen 2,  3533 Tyristrand

Kontortid hverdager: 08:00 – 16:00

Organisasjonsnummer: 970102302

Faktura adresse: tyristrandvannverk@faktura.poweroffice.net

Alt arbeid på ledningsnettet må godkjennes av Tyristrand vannverk SA.