Tyristrand Vannverk

Ansatte

Daglig leder:

Rune Fredheim
Mobil: 908 31 835
Epost: rune.fredheim@tyristrandvannverk.no

Administrasjon og regnskap:

Toril Karlengen
Mobil: 902 07 791
Epost: post@tyristrandvannverk.no

Daglig leder:

Rune Fredheim
Mobil: 908 31 835
Epost: rune.fredheim@tyristrandvannverk.no

Administrasjon og regnskap:

Toril Karlengen
Mobil: 902 07 791
Epost: post@tyristrandvannverk.no

Styret og kontrollkomite

Styreleder:

Helge Hollerud


Nestleder:

Svein Lilleland


Styremedlem:

Marit Hollerud

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer:

Frode Østlund –
Fast vara: Øystein Lid Larsen

Wenche Saupstad –
Fast vara: Håvard Heieren


Varamedlemmer for styret:

Geir Jensen, Leif Yngve Solhjem og Gunnar Hollerud

Kontrollkomite:

Leder: Bjørn Kåre Solem

Medlemmer:
Villy Andresen og Kjell Ove Nesheim

Varamedlemmer:

Thor Ivar Bratvold

Valgkomite:

Espen Krogstad, Even Gunnar Skistad og Bjørn Holen

Styreleder:

Svein Lilleland

Nestleder:

Gunnar Hollerud

Styremedlem:

Leif Yngve Solhjem

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer:

Frode Østlund –
Fast vara: Øystein Lid Larsen

Wenche Saupstad –
Fast vara: Håvard Heieren

Varamedlemmer for styret:

Kjell Ove Nesheim,
Arild Andresen

Kontrollkomite:

Leder: Knut Eggum Johansen

Medlemmer: 
Bjørn Kåre Solem

Varamedlemmer:

Vacant

Valgkomite:

Even Skistad og Espen Krogstad

Styreleder:

Svein Lilleland

Nestleder:

Gunnar Hollerud

Styremedlem:

Leif Yngve Solhjem

Kommunalt oppnevnte styremedlemmer:

Frode Østlund –
Fast vara: Øystein Lid Larsen

Wenche Saupstad –
Fast vara: Håvard Heieren

Varamedlemmer for styret:

Kjell Ove Nesheim,
Arild Andresen

Kontrollkomite:

Leder: Knut Eggum Johansen

Medlemmer: 
Bjørn Kåre Solem

Varamedlemmer:

Vacant


Valgkomite:

Even Skistad og Espen Krogstad