Tyristrand Vannverk

Består av to hygieniske barrierer

Renseanlegget er tyskprodusert og levert av Hydro Elektrik AS.

Prosessbeskrivelse  Ozon bilofilter anlegg utgjør første hygienisk barriere

Ozonering – tilsetting av O3 – for å:

  • felle ut løst jern og mangan (Mn2+ + 2O-  MnO2)
  • spalte humus, redusere vannets farge og øke UV-transmisjon
  • drepe bakterier, virus og de fleste parasitter
  • forbedre vannets lukt og smak
  • fjerne organiske mikroforurensinger


Etterfølgende filtrering:

  • filtrere bort utfelt og partikulært stoff i filterseng (vanlig filterfunksjon)
  • fjerne lettnedbrytbart organisk stoff ved biologisk omsetning (biofilter)
  • fjerne rester av ozon i vannet


UV bestråling som er andre hygienisk barriere:

Som andre ledd i renseanlegget passerer vannet kammer hvor det bestråles av UV lamper.

UV- strålingen ødelegger den genetiske strukturen i mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg og blir dermed uskadeliggjort.

Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert.

Renseanlegget

Kontrolleres jevnlig. I tillegg gjennomføres det årlig periodisk service og vedlikehold, som utføres av kvalifisert personell.

Rentvannsbassenger

Rentvannsbassenger sjekkes årlig og rengjøres etter egen plan med ekstern samarbeidspartner.