Tyristrand Vannverk

Sommerhilsen fra styret

Vi har jobbet intenst med å få til en intensjonsavtale dette året. Den er nå snart i havn og vi i styret er fornøyd med resultatet. Vi klarte ikke å få den helt ferdig til årsmøtet og måtte derfor utsette den til et ekstraordinært årsmøte til høsten. Vi har ikke satt dato enda, da det […]

Vanning sommeren 2021

Gjelder fra dags dato – 1. september 2021 Vannverkets abonnenter deles inn i puljer etter første bokstav i etternavnet. Pulje 1 A, B, C, Ø, Å Pulje 2 D, E, F, G Pulje 3 H, I, J Pulje 4 K, L, M Pulje 5 N, O, P, R Pulje 6 S Pulje 7 T, U, V, […]

Styrearbeid

Styret henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk SA. Du velges inn som styremedlem. Styret sammensetning er beskrevet i vedtektenes paragraf 14. Som styremedlem får du meget god innsikt i driften av vannverket og gode muligheter til å sette ditt preg […]

Informasjon 04-2021

Renseanlegget: Fra ultimo februar fikk vannverket 2 nye Ozon generatorer som nå fungerer 100 %.  Ved at begge Ozon generatorene nå er i optimal drift, gjør at de 3 UV generatorer i renseanlegget funger vesentlig bedre, enn tidligere. Alt av teknisk utstyr i renseanlegget har gjennomgått stor årlig service. Med det vannforbruket vannverket har i dag, […]

Informasjon 03-2021 Intensjonsavtale med Ringerike kommune

Viser til tidligere informasjon fra februar 2021. Her er en oppdatering. Vi har nå mottatt hoved rapport fra HRP, som er grunnlaget for å starte reelle forhandlinger med Ringerike kommune om en intensjonsavtale. Rapporten fra HRP er «stemplet» fortrolig inntil videre og det er kun medlemmer av styringsgruppen som har mottatt rapporten. I styremøte 14.april […]

Påsken 2021 og Covid-19

Åpningstider i påsken 2021 Mandag 29 mars og Tirsdag 30 mars 09:00-15:00 Onsdag 31.mars 09:00-13:00 Kontoret på Skjærdalen vil ikke være bemannet i påsken (29-31.mars). Du kan nå oss på telefon 32 13 78 24. Fra tirsdag 6 april er det normal åpningstid 08:00 -16:00. Av hensyn til nasjonale regler kan ikke ta imot besøk […]

Vannlekkasje Nakkerud -2

Lekkasjen er ikke funnet p.t. Vi fikk dessverre en forsinkelse i feilsøkingen, grunnet hendelsen på kirken i dag tidlig. Produksjonen (forbruk) av rent vann er fortsatt på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Vannbassenget på Nakkerud er nå i ferd med å fylles opp igjen, noe som gjør at vi om kort […]

Sprinkelanlegg Tyristrand kirke

Hei I dag tidlig utløste sprinkelanlegg i Tyristrand kirke. I en kort periode ble det forbrukt mye vann. Lekkasje er nå stoppet. Det er en mulighet at du vil oppleve litt uklart vann i dine kraner. Ved slike hendelser vil det også være fornuftig å sjekke dine siler på kranene inne i huset.

Vannlekkasje Nakkerud

Produksjonen (forbruk) av rent vann er nå på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Selv om vi er godt innenfor renseanleggets kapasitet, henstiller vi til alle om at det brukes så lite vann som mulig i periode frem til vi har fått funnet lekkasjen/feilen og gjennomført utbedringer. Vannbassenget på Nakkerud er tomt, […]