Tyristrand Vannverk

Revidert vedtekter etter ekstraordinært årsmøte 21. november 2023:

231121_TVV_Vedtekter vedtatt i ekstraordinært årsmøte