Tappetest i brannkum utenfor Tyribo torsdag 16 september

14 september 2021 13.42 av Rune Fredheim

Det vil bli gjennomført tappetest i brannkum utenfor Tyribo torsdag 16.9 fra kl 12:00. Ved slike teste vil det alltid være en risiko for misfarging av vannet i etterkant etter teste. Vi ber deg derfor spyle godt gjennom før du begynner å bruke vann igjen. Har du spørsmål vennligst ring 32137824.

Dere som vil bli berørt skal i dag ha mottatt en sms og/eller talemelding. Dette er vår første test/bruk av vårt varslingssystem.
Hilsen Tyristrand vannverk

Informasjon 05-2021

23 august 2021 12.24 av Rune Fredheim

Varslingssystem

Da har Tyristrand vannverk, litt forsinket, fått på plass eget varslingssystem. Informasjon om deg som innbygger er hentet fra en offentlig sikret database. Vi vil nå i en periode på 2-3 uker teste systemet internt, sette opp maler etc. I programmet er det mulig å sende sms, talemelding eller som epost. Så snart vi er ferdig med testen, vil vi gå live og ytterligere informasjon blir lagt ut som siste nytt.

Ny mail adresse

Tyristrand vannverk sin nye firma mail er nå : post@tyristrandvannverk.no

Hjemmesiden

Vi har tidligere kommunisert at vi skulle kommet opp med en mer brukervennlig hjemmeside. Dessverre har det oppstått en situasjon som gjør at det dessverre blir en lengere prosess enn planlagt. Grunnen er utenfor vår kontroll. Vi jobber fortsatt med å få til en så rask løsning som mulig.

Vannprøver

Nå ligger det oppdatert informasjon om Tyristrand sin vannprøvetaking under Vannkvalitet …. Vannprøver. ( venstre side på hjemmesiden)

Vi har økt antall vannprøver på råvann inn for å få bedre fakta på fargetallet på råvannet inn til renseanlegget, slik at vi får gjort de riktig oppgraderinger/tiltak.

Vannstand Væleren

16 august 2021 12.02 av Rune Fredheim

Det er flere som har kontaktet oss og bemerket vannstanden i Væleren den siste tiden.

Vi har vært og er i dialog med Skjærdalen Eiendom AS om situasjonen.

Skjærdalen Eiendom AS, informert oss om at de har tillatelse om at de kan tapp ned Væleren med 4 meter fra høy vannstand.

Høy vannstand, det vi si opp til topp av demning er 212 meter over havet.

Skjærdalen AS har tillatelse til å tappe Væleren ned til ca.208 meter over havet. 

I dag er Væleren tappet ned til ca. 210 meter over havet.

At vannstanden er redusert med ca. 2 meter, synes ikke å ha noen betydning for råvannet inn på renseanlegget. Renseanlegg funger veldig godt. 

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på 32 13 78 24

Vanning sommeren 2021

12 juli 2021 13.01 av Rune Fredheim

Dessverre opplever vi et stort vannforbruk gjennom hele dagen ved fint vær(sol). Det største vannforbruk er på kvelden, fra kl 16:00 og frem til kl: 21:00 og noe lavere mellom 21:00- 23:00. Forbruket går med andre ord ned i oppsatt vanningsperiode, som er mellom: 21:00- 02:00. 

Vår hypotese blir da at det vannes gjennom hele dag og mest på ettermiddag og tidlig kveld. Det ser vi gjennom våre målinger gjennom hele døgnet.

Ved at vanningsreglen ikke følges, gjør at vi får en veldig stor belastning på renseanlegget gjennom hele dagen, da det naturlig brukes vann til normale gjøremål i bolig og næring.

Vi oppfordre igjen om at vanningsreglene følges og at alle gjør sitt ytterste for å begrense egen vanning til et minimum. Det for at vi skal unngå ytterligere innstramminger og i ytterste konsekvens innføre vanningsforbud.

Vi fortsette målingene fremover, spesielt med tanke på siste langtidsvarsel fra YR.

Råd for vanning av plen, som er hentet på nett:

En grei huskeregel er at sterkt sollys og vanning er en dårlig kombinasjon. Solen kan både svi og bleke mange sommerblomster, i tillegg til at vannet i plenen fordamper. Unngå derfor å vanne midt på dagen hvis det er en varm og solfylt dag. Sørg heller for å vanne i overskyet vær. Du bør også vanne om morgenen hvis du har uønskede snegler i hagen.

Nedenfor en det også en link som omhandler andre gode råd for vanning

Her får du gode råd om vanning av plen og blomster - Hageland

Vi har også konstatert lekkasjer i hovedledningen mellom Tyristrand og Nakkerud, som ytterligere forverrer situasjonen med tanke på vannforbruk. Utskifting av denne hovedledningen starte høsten 2021.

Har du noe spørsmål, vennligst ring kontoret på 32 13 78 24

Fortsatt god sommer

Sommerhilsen fra styret

23 juni 2021 08.02 av Marita Stensrud

Vi har jobbet intenst med å få til en intensjonsavtale dette året. Den er nå snart i havn og vi i styret er fornøyd med resultatet. Vi klarte ikke å få den helt ferdig til årsmøtet og måtte derfor utsette den til et ekstraordinært årsmøte til høsten. Vi har ikke satt dato enda, da det har sammenheng med når intensjonsavtalen kommer opp i kommunestyret.

En intensjonsavtale er bare en avtale som legger føringer til hva vi skal diskutere og bli enige om i den endelige avtalen. Det som skal stemmes over nå til høsten er altså bare om dette er noe å gå videre med eller om vi bare vil kutte forbindelsen med kommunen med en gang. Ved å stemme ja til intensjonsavtalen binder vi oss altså ikke til noe annet enn videre forhandlinger.

Det blir ikke før neste årsmøte om ett år at vi skal si endelig ja eller nei til en overtakelse. Da skal alle detaljer om hva som blir annerledes for oss komme tydelig frem. 

GOD SOMMER FRA STYRET 

Ferieavvikling sommeren 2021

22 juni 2021 13.25 av Rune Fredheim

Ferie for oss i administrasjonen, vil bli avviklet i følgende uker.

Uke: 26-27-28-29-30-31-32 og 34

I denne perioden har vi redusert bemanningen med 50 % 😊 Det vil si at det er kun en person på jobb. Det medfører at kontoret ikke vil være bemannet til enhver tid. Er det viktig, vennligst ring eller send mail til vår felles mailadresse. Kontaktinformasjonen finner du under fliken, kontakt oss.

 

En riktig god sommer til alle sammen.

 

Vanning sommeren 2021

18 juni 2021 08.03 av Rune Fredheim

Gjelder fra dags dato – 1. september 2021

Vannverkets abonnenter deles inn i puljer etter første bokstav i etternavnet.

Pulje 1

A, B, C, Ø, Å

Pulje 2

D, E, F, G

Pulje 3

H, I, J

Pulje 4

K, L, M

Pulje 5

N, O, P, R

Pulje 6

S

Pulje 7

T, U, V, W, Y

Puljene vanner hver sin ukedag ifølge tabellen nedenfor.

Hovedvanning, mellom klokken 21.00 – 02.00

 

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Pulje1

 

 

 

     1

 

 

 

Pulje 2

 

 

 

 

     2

 

 

Pulje 3

 

 

 

 

 

     3

 

Pulje 4

 

 

 

 

 

 

     4

Pulje 5

     5

 

 

 

 

 

 

Pulje 6

 

     6

 

 

 

 

 

Pulje 7

 

 

     7

 

 

 

 

Ekstra helgevanning:

 

Lørdag

Søndag

07.00 – 09.00

 

     1

10.00 – 12.00

     5

     2

13.00 – 15.00

     6

     3

16.00 – 18.00

     7

     4

 

Det gis også anledning til å fylle opp basseng etc. mellom kl. 23.00 og 04.00. Denne tillatelsen gjelder for alle grupper alle dager.

Hagevanningsregler

Viser til regler vedtatt i årsmøte 2019. Disse reglene gjelder inntil annet er bestemt

Vi henstiller til alle å følge disse reglene.

Styrearbeid

16 juni 2021 13.24 av Rune Fredheim

Styret henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk SA. Du velges inn som styremedlem. Styret sammensetning er beskrevet i vedtektenes paragraf 14. Som styremedlem får du meget god innsikt i driften av vannverket og gode muligheter til å sette ditt preg på fremtiden til vannverket.

Fremover vil det bli en givende og spennende jobb i styre. Det er uavhengig av hvilken vei årsmøte velger i  ekstraordinært årsmøte i høst.  Hvis årsmøte går for intensjonsavtale, vil du bli delaktig i krevende forhandlinger med Ringerike kommune, frem mot en endelig avtale som skal legges frem i et årsmøte. Hvis årsmøte ikke ønsker en intensjonsavtale, vil det bli en like spennende og krevende jobb med å lage en helhetlig strategi og plan for vannverket de neste årene.

Du som ønsker å være med på å påvirke vannverkets sin fremtid, kan melde din interesse tilbake til valgkomiteens formann : Even Gunnberg Skistad mobil: 45950028 eller på mail: esk@hrprosjekt.no

Vi trenger ditt bidrag

Årsmøte 2021 -2

28 mai 2021 17.53 av Rune Fredheim

Hei

Da er endelig Årsmøte heftet komplett. Det er en beskrivelse/resyme for 2020. Styre, revisjon, kontrollkomiteen og daglig leder har laget sine rapporter som ligger inne i hefte. Rapport fra daglig leder beskriver noe om nå situasjonen i 2021.

Ønsker du en utskrift av årsmøtet heftet, er du velkommen til kontoret fra mandag. 

Har du spørsmål om det som er beskrevet i årsmøte hefte, vennligst ring. Administrasjonen vil svare opp så godt vi kan. 

Årsmøtehefte

 

 

Årsmøte 2021 -1

18 mai 2021 14.47 av Rune Fredheim

Hei

Grunnet tidspress og andre årsaker har styret sett seg nødt til å utsette årsmøtet til 24 juni. Årsmøtehefte legges på  hjemmeside så snart det er klart. Brev med stemmesedler sendes ut neste uke. De som ønsker utskrift kan som tidligere hente det på kontoret i Skjærdalen 2, fra medio uke 21.

Intensjonsavtale mellom Tyristrand vannverk og Ringerike kommune ble fremlagt for Tyristrand vannverk sin forhandlingsgruppe mandag 10.mai. Denne intensjonsavtale var planlagt fremlagt til årsmøte 2021, men kommer ikke opp før i et ekstraordinært årsmøte til høsten. Det skyldes at Tyristrand vannverk og Ringerike kommune i dag står langt fra hverandre på mange punkter i fremlagte intensjonsavtale. Etter anbefaling fra forhandlingsgruppen hos Tyristrand vannverk, vedtok et enstemmig styre at forelagte intensjonsavtale ikke kunne godkjennes og legges frem til behandling i ordinært årsmøte 2021. Tyristrand vannverk fremsatt sine krav og forventninger til Ringerike kommune forrige uke ( onsdag 12 mai). Som en følge av det ble forrige ukes forhandlingsmøte utsatt til denne uken og det blir på fredag 21 mai. Vi håper at Ringerike har tatt vår innspill på alvor, slik at vi kan starte reelle forhandler førstkommende fredag. Forhandlingsgruppen og styret har sterk fokus på hva som er til det beste for alle andelshaverne i Tyristrand vannverk.

Av hensyn til fortrolighet i forhandlingene, kan vi dessverre ikke gå i detaljer om innholdet i intensjonsavtalen nå. 

Når vi har ny viktige informasjon vil det blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Informasjon 04-2021

03 mai 2021 15.45 av Rune Fredheim

Renseanlegget:

Fra ultimo februar fikk vannverket 2 nye Ozon generatorer som nå fungerer 100 %.  Ved at begge Ozon generatorene nå er i optimal drift, gjør at de 3 UV generatorer i renseanlegget funger vesentlig bedre, enn tidligere.

Alt av teknisk utstyr i renseanlegget har gjennomgått stor årlig service.

Med det vannforbruket vannverket har i dag, fungerer renseanlegget nå meget godt. Fra råvann til rent og godt vann ut på nettet.

Det er gjennomfør inspeksjon med ROV (undervannskamera) på vanninntaket til renseanlegget. Her har det blitt konstatert at vanninntaket bør løftes opp for å redusere innsug av humus. 

Ledningsnett/høydebasseng:

Rentvannsbassenget på Væleren er inspisert og det har vært gjennomført vask/rens av høydebassenget på Nakkerud.

Tidligere godkjent utskift av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand skal skiftes i 2021. Priser på jobben hentes inn i mai/juni.

To ganger har høydebassenget på Nakkerud blitt tomt for vann. Det skyldes feil og dårlig sensorer i høydebassenget, som ikke ga varsel om lavt nivå. Sensorene er nå skiftet. Det planlegges også og etablere strøm opp til høydebassenget. Det gir muligheter for fjernlese/styre høydebassenget, på lik linje som for renseanlegget og på sikt det nye høydebassenget på Fegri.

Forprosjekt for høydebasseng på Fegri startet opp i mai. Det må på plass for at vannverket skal innfri myndighetskrav for brannvann i Tyristrand og at nye boliger kan tilknytte seg vannverket fra 2022.

I tillegg må kartlegging av kummer og ledningsnett fortsette, for å få på plass en god spyleplan. Det vil også hjelpe vannverket til å kunne lage en god plan for utskifting av eldre ledningsnett.

Generelt/annet:

Vannverket har fått på plass mobilt bedriftsnett for å øke tilgjengelighet. Nytt kontoret i Skjærdalen 2 ble etablert av to viktige hensyn, arbeidsmiljø for de ansatte og tilgjengelighet for dere som andelshavere.

Håper dere er fornøyde med oppgraderingen av hjemmesiden. Vi kommer aktivt å bruke hjemmeside fremover, for informasjon til andelshaverne. Gi gjerne tilbakemelding hvis du har forslag til forbedring.

Eget SMS system vil som planlagt blir operativt i Q2-2021. SMS systemet som brukes i dag er ikke optimalt fordi grunndata på personer ikke er 100 % oppdatert og det bli dessverre forsinkelse fra hendelse til SMS sendes ut til den enkelte andelshaver.

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien (1)

29 april 2021 09.03 av Rune Fredheim

Torsdag 28 april ble det som planlagt gravd ved vannlekkasjen i Holleiaveien ved Bråten bru. 

Når det ble gravd viste deg seg at vannlekkasjen er i vannledning til kraftverket. Skjærdalen eiendom har nå tatt over ansvaret for å tette lekkasjen.

Det vi si at denne lekkasje ikke hadde noen innvirkning for vannverket.

Vi ønsker og henstille sterkt at du fortsatt melder tilbake til oss om mulig vannlekkasje i ledningsnettet. Det er bedre å sende inn en melding for mye enn ingen.

Bruk mail: tyristrandvannverk@outlook.com

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien

28 april 2021 11.31 av Rune Fredheim

Torsdag 28 april vil det bli utført arbeid for å reparere en relativt stor lekkasje i Holleiaveien ved Bråten bru. Arbeidet starter opp kl 09:00. Vannet vil bli borte i perioden mens reparasjonen pågår.

Dette vil følgelig påvirke at flere husstander langs Holleiaveien blir uten vann i en periode. Da vi har noe dårlig kartdata på kummer og stengekraner er vi noe usikker på hvem som blir berørt. Vi anbefaler at alle langs Holleiaveien agerer som om at vannet blir borte.

Fyll opp noen kanner med vann, slik at du har til kaffetrakter, drikkevann, etc.

Denne lekkasjen er meldt inn fra en andelshaver, etter at personen hadde vært på en gåtur. Tusen takk til innmelder.

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Årsmøte 2021

21 april 2021 17.55 av Rune Fredheim

Vi er også i år nødt til å forholde oss til de regler som gjelder om Covid-19. Det medfører at det heller ikke i år vil bli fysisk oppmøte.

Årsmøtet blir gjennomført etter følgende plan:

Årsmøte gjennomføring 2021 for Tyristrand vannverk Mai Juni
     
Frist for innsendelse av saker til årsmøte 7. mai  
Sende ut brev med stemmesedler 12. mai  
Legg ut årsmøtehefte og intensjonsavtale på web 13. mai  
Frist for sending av svarskjema (stemmesedler)   9. juni
Opptelling av stemmer   15. juni
Årsmøte    16. juni

 

Saker du måtte ønske å ta opp i årsmøtet må sendes oss skriftlig, enten pr. brev eller på mail. Vennligst merk mail med: Sak til årsmøte 2021 . Det vil lette vår jobb med arkivering, etc. Mail: tyristrandvannverk@outlook.com

Vi ber om at du så raskt som mulig returnerer mottatt stemmeseddel til oss. Den må være postlagt senest 9 juni.

Husk å bruke den ferdig frankerte konvolutten merket: Stemmeseddel

Spørsmål rundt årsmøteheftet og intensjonsavtalen om kommunal overtakelse av Tyristrand vannverk kan rettes til Tyristrand vannverk på mail: tyristrandvannverk@outlook.com. Intensjonsavtalen blir ferdig forhandlet i uke 18.

Administrasjonen vil fortløpende svare på innkomne henvendelser.

Årsmøtehefte og intensjonsavtale vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

De som ønsker tilsendt årsmøtehefte på mail eller i papirutgave, ring oss på telefon 32 13 78 24 eller send oss en mail på: tyristrandvannverk@outlook.com. Det vil også være mulig å hente papirutgaven på vårt kontor.

Vi har også sendt denne informasjonen i brev til alle andelshavere. Brevet blir sendt i morgen.

 

 

 

Lekkasje i ledningsnettet

19 april 2021 06.13 av Rune Fredheim

Vi trenger bistand fra deg som andelshaver, slik at vi får kartlagt  lekkasjer i ledningsnettet. Ved at du hjelper oss får vi redusere bruken av ekstern hjelp.

Da telen i bakke nå slipper, vil lekkasjer blir mer synlig. Hvis du som andelshaver ser noe som kan tyde på vannlekkasje ønsker vi at du gir oss beskjed.

Gjennom at vi nå har fått gode målinger på dagsproduksjon av vann, målt mot tidligere år, kan vi se at vi har lekkasje i nettet.

Målsetning er å få redusert lekkasjen i nettet. Det vil også positivt påvirke produksjonen og belastningen for renseanlegget på Væleren.

I dag produserer vi over 850 m3 i døgnet. Snitt produksjon de siste 3 år har vært 736 m3/døgn. Da er 2018 og 2019 vesentlig lavere enn døgnproduksjonen i 2021. Anlegge sin middelverdi for produksjon av vann er 1550 m3/døgn, så vi er godt innafor hva anlegget klarer.

Tilbakemelding på mulig vannlekkasje ønsker vi at du gir oss på :  

Mail:            TyristrandVannverk@outlook.com

Telefon: 32 13 78 24, mellom 08:00 -16:00.

Vakttelefonen skal kun benyttes for akutte hendelser.

Vi vil så systematisere innkommende tilbakemeldinger og gjøre det som er nødvendig for å søke etter lekkasje.

 Har du ytterligere spørsmål vennligst ring.

Informasjon 03-2021 Intensjonsavtale med Ringerike kommune

15 april 2021 10.57 av Rune Fredheim

Viser til tidligere informasjon fra februar 2021. Her er en oppdatering.

Vi har nå mottatt hoved rapport fra HRP, som er grunnlaget for å starte reelle forhandlinger med Ringerike kommune om en intensjonsavtale. Rapporten fra HRP er «stemplet» fortrolig inntil videre og det er kun medlemmer av styringsgruppen som har mottatt rapporten.

I styremøte 14.april ga styringsgruppen et resyme til styret om innholdet av rapporten fra HRP.

Denne uken skal det være møte i styringsgruppen og vi forventer da å få en avklaring på når rapporten med underlag kan bli offentlig.

Et forslag til intensjonsavtale skal være klar senest uke 18.

Forslag til intensjonsavtalen legges så frem for behandling i kommunestyre i Ringerike kommune og i årsmøte for Tyristrand vannverk. Slik planen er nå, er at intensjonsavtalen legges frem i kommunestyremøte 3.juni 2021 og i årsmøtet til Tyristrand Vannverk 16.juni 2021.

Har du noe spørsmål, vennligst ring daglig leder i vannverket

Arbeid på ledningsnettet onsdag 14 april

12 april 2021 08.44 av Rune Fredheim

Onsdag 14.04.21 vil det bli startet arbeid for å finne og utbedre mulig lekkasje i Vælerenveien. Vannet kan forsvinne i lengre perioder denne dagen og muligens også torsdag 15 april.

Hvis det er lekkasje slik vi tror, er det vanskelig å beregne tiden på jobben, da omfanget av jobben ikke er kjent nå. Gravearbeid starter onsdag kl 08.00-09.00 og vi får da en bedre status på omfanget av jobben. Dette er store rør dimensjoner, så det tar tid å reparere.

I forbindelse med graving og arbeid på ledningsnettet kan det oppstå uforutsette hendelser. Det kan derfor oppstå situasjoner der vi er nødt til å stenge ut vannet raskt. 

 Dette kan/vil påvirke:

Flere husstander langs Holleiaveien

Flere husstander langs Vælerenveien

Fyll opp noen kanner med vann, slik at du har til kaffetrakter, drikkevann, etc.

Vi vil komme ny oppdatering så snart vi har mer informasjon som påvirker dere som blir berørt, legges ut på vår hjemmeside.

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Nakkerud vannlekkasje

26 mars 2021 15.20 av Rune Fredheim

Da er lekkasjen stoppet og anlegget er i ferd med å komme tilbake til normal drift. Nå skal alle ha fått tilbake vannet i sin bolig. Det vil gå noe tid før trykket er tilbake til normalen.

Vannbassenget på Nakkerud er tomt, noe som gjør at vi har redusert reservevann kapasitet. Vi starter å fylle opp bassenget i morgen etter at ledningsnettet/forsyningen har stabiliserte seg på Nakkerud.

Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter litt klor for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet. Vi har ingen indikasjoner på at vannet ikke er drikkbart.

Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo i hele påsken.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer og "tomt" ledningsnett, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode etter at vannet er tilbake. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Nå håper vi at dere på Nakkerud ikke får flere problemer. Denne uke har vært er prøvelses for dere og på vegne av Tyristrand vannverk, beklager jeg siste ukes hendelser.

Vil også takke vår samarbeidsparter for godt utført jobb. Utfordrende å finne lekkasjen samt å reparere et så gammelt rør som går ut til Nakkerud.

Vi vil få ønske deg en riktig god Påske.

Vannlekkasje 4

26 mars 2021 10.44 av Rune Fredheim

Da er reparasjonen godt i gang og det forventes at dere på Nakkerud får vannet tilbake innen en time. Det var lekkasje i hovedledningen til Nakkerud, som er fra tidlig 1950 tallet.

Vi minner igjen om de råd som er gitt når du nå får vannet tilbake

 

 

Vannlekkasje 3

26 mars 2021 06.18 av Rune Fredheim

Lekkasjen er funnet. I den forbindelse vil vannet være stengt for å få reparert brudd. Gjelder for/i området Nakkerud, hvor vi har hatt lekkasjen. Du trenger ikke melde inn bortfall av vann i den forbindelse. 

Når reparasjonen er utført og vi er tilbake til normal drift, vil vi starte fylling av reservevannmagasinet på Nakkerud.

Det vil bli lagt ut ny informasjon når vi åpner opp igjen.

Husk tidligere råd ved store lekkasjer.

Vannlekkasje 2

25 mars 2021 22.20 av Rune Fredheim

Vannlekkasjen er ikke på Nakkerud med en annet sted på Tyristrand. Det søkes nå intenst for å finne lekkasjen. Flere personer er involvert i lekkasjesøket. Det er nå for tidlig å si hvor raskt vi får utbedret feilen. Målsetningen er å utbedre feilen i natt.

Denne lekkasjen er stor, da det nå forbrukes mer vann enn hva anlegget klarer å produsere. Det vil si at det forbrukes vann fra rentvannsbassenget på Væleren. Høydebassenget på Nakkerud er tomt . Hvis forbruket ikke forverres, vil det være vann i morgen tidlig.

Husk tidligere råd ved store lekkasjer.

Vannlekkasje

25 mars 2021 20.04 av Rune Fredheim

Vi har en stor vannlekkasje i ledningsnettet. Varme og Sanitær AS er nå på vei ut for å sjekke og vil oppdatere oss på situasjonen. De første som har meldt fra er beboere på Nakkerud.

For at ikke rentvannsbassenget på Væleren skal gå tomt ber vi om minimal bruk av vann frem til ny oppdatering

De som trenger rent vann til drikke, kan hente det fra vanntanken på Tyribo.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Det er da viktig å følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Vi legger ut fortløpende oppdatert informasjon her på vår hjemmeside.

Påsken 2021 og Covid-19

25 mars 2021 08.11 av Rune Fredheim

Åpningstider i påsken 2021

Mandag 29 mars og Tirsdag 30 mars     09:00-15:00

Onsdag 31.mars                                  09:00-13:00

Kontoret på Skjærdalen vil ikke være bemannet i påsken (29-31.mars). Du kan nå oss på telefon 32 13 78 24.

Fra tirsdag 6 april er det normal åpningstid 08:00 -16:00. Av hensyn til nasjonale regler kan ikke ta imot besøk før tidligst mandag 12.april.

For akutte hendelser ringere du som vanlig 90 28 17 10

Vi vil  få ønske deg en riktig god Påske.

Vannlekkasje Nakkerud -2

23 mars 2021 15.16 av Rune Fredheim

Lekkasjen er ikke funnet p.t. Vi fikk dessverre en forsinkelse i feilsøkingen, grunnet hendelsen på kirken i dag tidlig.

Produksjonen (forbruk) av rent vann er fortsatt på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Vannbassenget på Nakkerud er nå i ferd med å fylles opp igjen, noe som gjør at vi om kort tid er tilbake til normalen med henblikk på reservevann kapasitet. Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter fortsatt litt klor, for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet.

Du kan nå bruke vann som normalt. Vi følger også nøye med på vannforbruket fra Væleren og skulle det bli påkrevet må vi gjennomføre tiltak.

Lekkasjesøk fortsetter og lekkasjen/feilen vil bli utbedret i løpet av kort tid. Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo inntil vi har fått utbedret feilen.

 

Er det noe du lurer på kan du ring oss på 32 13 78 24 (08:00-16:00).

Vennligst ikke bruk vakttelefon nummert uten at det er en akutt og viktig hendelse.

Sprinkelanlegg Tyristrand kirke

23 mars 2021 08.04 av Rune Fredheim

Hei

I dag tidlig utløste sprinkelanlegg i Tyristrand kirke. I en kort periode ble det forbrukt mye vann. Lekkasje er nå stoppet.

Det er en mulighet at du vil oppleve litt uklart vann i dine kraner.

Ved slike hendelser vil det også være fornuftig å sjekke dine siler på kranene inne i huset.

Vannlekkasje Nakkerud

21 mars 2021 14.29 av Rune Fredheim

Produksjonen (forbruk) av rent vann er nå på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Selv om vi er godt innenfor renseanleggets kapasitet, henstiller vi til alle om at det brukes så lite vann som mulig i periode frem til vi har fått funnet lekkasjen/feilen og gjennomført utbedringer. Vannbassenget på Nakkerud er tomt, noe som gjør at vi har redusert reservevann kapasitet. Det er nå kun reservevann på Væleren. Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter litt klor for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet.

Vi følger nå også ekstra godt med på forbruket fra Væleren. 

Lekkasjesøk fortsetter i morgen og vi har stor tro på at lekkasjen/feilen blir utbedret i morgen. 

Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo inntil vi har fått utbedret feilen.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Det er da viktig å følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Når vi vet mer om omfanget av feilen, i morgen, vil det bli lagt ut informasjon på vår hjemmeside.

Er det noe du lurer på kan du ring oss på 32137824 (08:00-16:00)

Fortsatt feilsøking

20 mars 2021 17.17 av Marita Stensrud

Det ser ut til at det kan være snakk om enda en lekkasje. Det er derfor mulig at vannet vil komme og gå litt i forbindelse med reparasjoner. Vi må be om at det brukes så lite vann som mulig av alle på Tyristrand da det nå er tomt i vannbassenget på Nakkerud og bassenget ved Væleren må forsyne alle.

Det er fremdeles mulig å hente drikkevann på Tyribo

Nærmere informasjon kommer så fort vi vet noe mer

vann Nakkerud

20 mars 2021 17.05 av Marita Stensrud

som tidligere anbefalt- etter store lekkasjer kan det komme grums i vannet. Det er da viktig å følge rådene som har blitt gitt ved å ikke sette igang maskiner som bruker vann. Skitten vil da trekke inn i maskinen.

 Det vil bli nødvendig å rense alle siler. Husk også (for de som har) silen ved inntaket til huset

Beredskapstank på Tyribo

20 mars 2021 11.55 av Marita Stensrud

det letes fortsatt etter lekkasjen i rørnettet  på Nakkerud. Det blir nå satt ut en beredskapstank med drikkevann utenfor Tyribo. Første prioritet for å hente vann er til bruk på Tyribo. Deretter er det anledning til å hente for andre andelseiere. Tanken vil bli fylt opp kontinuerlig.

HUSK SMITTEVERN VED HENTING AV VANN

Vi ber om at du møter opp iført munnbind og holder køen med 2 m avstand

VANNLEKKASJE NAKKERUD

20 mars 2021 09.03 av Marita Stensrud

 

Varme og sanitær er nå ute og søker etter vannlekkasje i området Tyribo mot Engene. 

Det kommer mer informasjon her så fort de finner noe.

 

 

Styremøte 24.02.2021

05 mars 2021 10.28 av Rune Fredheim

Nedenfor er link til referat fra styremøte 24. februar 2021. Har du noe spørsmål vedrørende vedtakene, vennligst kontakt oss.  Du kan ring oss på telefon 32137824 (kontortid 08:00 - 16:00) eller sende mail til: tyristrandvannverk@outlook.com. Vi har nå en målsetning for skriftlig henvendelse, om at vi skal svare tilbake innen 24 timer i forhold til normal arbeidsuke. Det vil være lenger svartid ved høytidsdager og inn i helg.

Styremøte 24.02.2021

 

 

Informasjon 03-2021

22 februar 2021 08.59 av Rune Fredheim

Takk til alle som har meldt tilbake viktig informasjon om mailadresse for fakturering og mobilnummer for varsling.

Vi mangler enda noen tilbakemeldinger. Får du nå din faktura pr. post, mangler vi informasjon om mailadresse til deg. Vennligst meld tilbake til oss. Noen av dere har allerede meldt tilbake om at de ikke har mailadresse.

Det aller viktigste er ditt mobilnummer. Det er mobilnummeret som skal bruke i forbindelse med varsling av uforutsette hendelser i vannverket. Skulle du ikke ha mobil, trenger vi spesifikk informasjon om hvordan vi kan kontakte deg.

Vi har ikke fått opprettet eget varslingssystem pr. i dag, men jobber nå aktivt for å bygge det. Inntil videre bruker vi Ringerike kommune sitt varslingssystem. Vår målsetning er at vårt eget varslingssystem med oppdatert og riktig informasjon skal være på plass i Q2-2021.

Vi er noe forsinket med utsendelse av første faktura i år. Det skyldes omlegging til nytt og bedre økonomi system. Vi ber deg derfor betalte mottatt faktura i februar, så snart som mulig. Normalt sendes første faktura ut ultimo januar, men i år blir det som beskrevet ovenfor først sendt ut ultimo februar.

Er noe uklart vennligst ring oss på kontor, telefon 32137824 eller besøk oss på kontoret Skjærdalen 2, 2 etg.

Toril og Rune

Vannlekkasje siste natt

18 februar 2021 10.55 av Rune Fredheim

Nok en gang er det kulden som setter oss på prøve. 

I natt har det vært en stor vannlekkasje i en kum ved fengslet. Det har medført et meget stort vannforbruk i ledningsnettet, som muligens kan ha medført at det er løsnet urenheter fra rørsidene.

Varme og Sanitær AS var raskt ute å hjalp oss med å begrense lekkasjen og har nå god kontroll på utbedringen av skaden.

Rådet fra oss er at du bruke minst mulig vann på dagen i dag. Det er en mulighet for at du får møkkete vannet i ledningen frem til din bolig. Anbefalingen er at du åpner din utekran for å slippe ut mesteparten av det vannet som står frem til din bolig.  Har du ikke utekran, ta av silen i dine kraner og la vannet renne i en stund. Det anbefales også at du rense alle siler/filter inne i/til huset om du blir/er berørt.

Er noe uklart ring oss på vår kontortelefon: 32 13 78 24

 

 

Informasjon 02-2021 Intensjonsavtale med Ringerike kommune

17 februar 2021 13.22 av Rune Fredheim

I ekstraordinært årsmøte høsten 2019 ble det vedtatt at det skulle innledes forhandlinger med Ringerike kommune om en eventuell kommunal overtakelse av vannverket. Disse forhandlingene ventes sluttført med sikte på en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA.

Vi har nå endelig mottatt rapporter/grunnlag som behøves for å starte reelle forhandlinger med Ringerike kommune. Disse rapporter sier noe om fremtidige behov for oppgraderinger og dagens status for Tyristrand vannverk.  

Styret og administrasjonen har en klar målsetning å fremforhandle en best mulig avtale for andelshaverne i Tyristrand vannverk. 

En fremforhandlet intensjonsavtalen må legges frem for behandling i kommunestyre i Ringerike kommune og i årsmøte for Tyristrand vannverk. Slik planen er nå, er målsetningen at intensjonsavtalen legges frem i kommunestyremøte juni 2021 og i årsmøtet til Tyristrand Vannverk juni 2021.

 

Kaldt og fryste vannrør i ledningsnettet

01 februar 2021 16.13 av Rune Fredheim

Da det for tiden er meget kaldt og i tillegg veldig lite snø som isolerer mot kulden, er det noen som opplever at vannet fryser. Skulle du oppleve at det skjer hos deg, vennligst ring 90 28 17 10. Dette er vår vakttelefon for akutte hendelser som f.eks fryste vannrør. Vår samarbeidspartner vil gjøre sitt ytterste for å få tint opp vannet så snart som mulig hos den som blir berørt. Dessverre er det slik at det er mange som opplever fryst vann i denne kuldeperioden. Med andre ord, så er pågangen stor også hos vår samarbeidspartner for å tine vannledninger. Vannverket har vedlikehold ansvar frem til den aktuelle stoppekran ute. Vi får se frem til at kulden snart "slipper" og vi kommer tilbake til normal drift. Har du ytterligger spørsmål kan du ring kontoret på 32 13 78 24

Informasjon 01-2021

06 januar 2021 09.32 av Rune Fredheim

Til andelshaverne i Tyristrand Vannverk SA.

Først vil vi få ønske deg og din familie er Riktig godt nyttår

Som kjent har Tyristrand Vannverk har hatt et noe turbulent 2020 med tanke på urenheter i vannet og for dårlige varslingsrutiner ved akutte hendelser. Dette beklager vi på det sterkeste.

Administrasjonen og styret vil nå sammen med ny daglig leder sette mye sterkere fokus på bedret vannkvalitet, gjennom å iverksette flere tiltak. Det skal også utarbeides en plan (oversikt) for varsling ved akutte hendelser og varsling ved periodisk vedlikehold av vannledningene. I tillegg vil det gjennomføres oppdragering på renseanlegget på Væleren etter innspill fra være samarbeidspartnere/leverandører.

Fra januar 2021 har vi valgt å gå over til nytt og enklere regnskapsprogrammet som vil frigjøre tid hos administrasjonen. Denne overgangen gjør at alle som i dag har avtalegiro eller efaktura må opprette dette på nytt i januar 2021. Vi beklager denne ulempen.

Vi har et ønske og en målsetning om at flest mulig bruker faktura via e-post, avtalegiro eller efaktura. Dette vil forenkle vår fakturering.

Som nevnt ovenfor vil vi jobbe for bedre varsling og informasjon til dere som andelshavere. For at dette skal kunne gjennomføres trenger vi din hjelp. Vi ber derfor om at du sender oss følgende, så snart som mulig:

 • Mobilnummer for mottak av SMS (varsling)
 • Din mailadresse

Husk også å merk hvilken adresse/gårds- og bruksnummer det gjelder.

Vennligst send den informasjonen til følgende mail:  tyristrandvannverk@outlook.com

Følg også med på vår nettside: www.tyristrandvannverk.no for oppdatert informasjon.

Arbeid på ledningsnettet uke 50

07 desember 2020 06.58 av Marita Stensrud

Følgende sms blir sendt ut i løpet av dagen i dag:

 "Til andelshaver i Tyristrand Vannverk: arbeid på ledningsnettet ved Haga Bru onsdag og torsdag i uke 50 kan føre til noe redusert vanntrykk og brunt vann. Se vår hjemmeside for mer informasjon."

 

 

Det vil utføres feilsøking og eventuelt utskifting av rørstrekk ved Haga bru onsdag og torsdag 9. og 10. desember.

Under gjennomføringen av arbeidene er det sannsynlig at vi må stenge vannet og åpne opp igjen for å spyle ut grums som kan ha kommet inn i røret.

Vi kan ikke utelukke at dette nok en gang vil føre til problemer som tette siler og grumset vann i noen tid fremover. Nok en gang må vi be husholdningene om å lagre drikkevann og rense siler.

Det vil bli truffet tiltak for å redusere ulempene mest mulig, men området ved Haga bru vil uansett bli berørt.

 

referat fra styremøte 2.12.20

03 desember 2020 07.38 av Marita Stensrud

 

SAK 20/88   : Plan for spyling av nett.

 Arbeidsgruppe: Nestleder Svein Lilleland,

    Daglig leder Rune Fredheim og

    Roy Morgan Hansen fra Varme og sanitær.

 

Styret i Tyristrand vannverk vedtok enstemmig den 02.12.2020 en strategi for spyling av vannverkets ledningsnett og at denne utarbeides av arbeidsgruppa.

Strategidokumentet vil bli videreutviklet basert på kvalifiserte innspill og oppnådd erfaring.

                   

SAK 20/89   : Informasjon til andelseiere, sms varslinger.

Enstemmig styre gir påtroppende daglig leder mandat til å sjekke ut pris og gjennomføringsmulighet av et nytt og forbedret sms varslingssystem, i stedet for bruk av det nåværende kommunale varslingssystemet.

 

SAK 20/90   : Telefontid.       

Administrasjonen bestiller Telenor bedrift. Daglig leder og sekretær gis mandat til å utarbeide et skriv til andelshaverne som sendes ut før nyttår ang. kontaktinformasjon.

 

SAK 20/91   : Godkjenning for påkobling av eneboliger.

Tomta til O.P:H eiendom på Fegri godkjennes tilknytning. Enmannsbolig på Nakkerudgata 26 godkjennes tilknytning.

Angående problemer med skittent vann

24 november 2020 21.00 av Marita Stensrud

Tyristrand Vannverk beklager den siste tid hendelse for enkelte andelshavere av vannverket.

Vi vil nå snarest mulig lage en god plan for varsling av unormale hendelser i nettet og i en litt lengere tidshorisont, en detaljert plan for spyling av ledningsnettet. Dere som andelshavere skal vite at vi har sterk fokus på vannkvalitet og leveringsdyktighet for alle andelshaverne i Tyristrand Vannverk.

Styret og ny daglig leder vil ha dette opp som en viktig sak på styremøte i begynnelsen av desember.

problemer med møkkete vann i Steinrøysveien og mulig omliggende områder

17 november 2020 11.44 av Marita Stensrud

Det har oppstått et problem veg Haga bru hvor vannet er stoppet. Varme og sanitær driver feilsøking i området i dag. Det viser seg at dette har gitt endel  møkk i vannet i Steinrøysveien. Det er mulig problemet vil kunne spre seg til områdene rundt.

Rådet fra Varme og sanitær er å bruke minst mulig vann på dagen i dag. Det kan være lurt å åpne utekrana i ettermiddag for å slippe ut mesteparten av det møkkete vannet før det brukes vann inne. De anbefaler å rense alle siler inn til huset og i kranene for de som er berørt

 

lite og grumsete vann

14 oktober 2020 06.26 av Marita Stensrud

Mange andelseiere opplever at de fra i går kveld fikk lite og etterhvert grumsete vann i krana.

Årsaken til dette er at sprinkelanlegget ved kirken gikk av og har brukt enormt med vann. Da trykket kom på igjen har det løsnet endel grums i rørene. Trykket skal nå være normalt igjen, men hver enkelt husstand må rense silene i alle kranene sine for grums for å få tilbake normalt vanntrykk. Obs- noen har også en slik sil ved stoppekran inn til huset. 

ny daglig leder

09 oktober 2020 11.34 av Marita Stensrud

Rune Fredheim er ansatt som ny daglig leder for vannverket. Han tiltrår 1.1.21.

Rune er utdannet maskiningeniør og har kompetanse innenfor økonomi og ledelse ved siden av. Han gleder seg til å starte å jobbe for oss.

Han kommer blant annet til å ha ansvar for daglig tilsyn av renseanlegget, vakttelefon for akutte saker, praktisk forefallende arbeid, budsjett, saksbehandling og være med på å forhandle frem en avtale med kommunen

 

Intensjonsavtale med kommunen

31 august 2020 07.35 av Marita Stensrud

Før det kan forhandles om en avtale blir det laget en kostnadsoversikt over forskjellige muligheter for Tyristrand vannverk.

Dette er de alternativene som nå utredes for som mulige løsninger for Tyristrand vannverk fremover:

forslag som inneholder reservevannkilde. Endelig fastsettelse av alternativer gjennomføres når utredningsrapport (aksjonsplan) fra Cowi foreligger. 

1. Fortsette som privat vannverk 

2. Kommunal overtakelse, fortsatt drift av Tyristrand Vannverk med egen reservevannkilde for TV

3. Kommunal overtakelse, fortsatt drift av TV, reservevann fra Ringerike vannverk

4. Kommunal overtakelse, hovedkilde fra Ringerike vannverk, TV som reservevannkilde

5. Kommunal overtakelse, både hovedkilde og reservevann fra Ringerike vannverk dvs overføringsledning fra Ringerike vannverk
 
Pr august 2020, viser de tekniske utredningene at det vil være behov for vesentlige investeringer for en videre drift av TV. For å kunne gjøre endelige tekniske, faglige og kostnadsmessige vurderinger og anbefalinger, er det imidlertid behov for å gjennomføre prøvetaking av vannkilden. Det ønskes prøver fra 5 forskjellige steder i renselsesprosessen. Fortrinnsvis bør det tas prøver gjennom et år, for å få med sesongvariasjonene. Særlig høst og vår er vesentlig. Det er pt satt opp en plan for prøvetaking ut 2020, med en evaluering før det besluttes videre plan. 
 
Ut fra overstående, er grunnlaget for å gjennomføre konsekvensvurdering av videre drift av TV ikke fullstendig. Det anbefales følgelig å avvente ferdige tekniske utredninger, før konsekvensutredninger gjøres for alternativene 1, 2, 3 og 4.
 
For alternativ 5, i praksis kommunal overtakelse og vannforsyning i form av kommunal overføringsledning fra Ringerike vannverk, vurderes imidlertid tilstrekkelig tekniske grunnlag å foreligge for å gjennomføre en konsekvensutredning.
 
 
Det lages i første omgang kun grove kostnadsestimater for å kunne sammenligne alternativer

LEDIG STILLING I VANNVERKET

25 august 2020 10.03 av Marita Stensrud

LEDIG STILLING SOM

DAGLIG LEDER I TYRISTRAND VANNVERK

Stillingen som daglig leder ved Tyristrand vannverk er ledig fra 1. november 2020.

Tyristrand vannverk SA er et sameie med 1038 andelshavere. Andelshaverne utgjør stort sett vanlige husholdninger, men også noen store institusjoner, gårdsbruk og annen næringsvirksomhet. Vannverket har et ozon biofilter renseanlegg og henter vann fra Væleren.

Stillingens arbeidsfelt består av daglig administrasjon og ledelse av driften av vannverket, sørge for at kravene i drikkevannsforskriften etterleves, kontakt med og rapportering til relevante offentlige myndigheter, forberede og tilrettelegge saker for styret samt holde styret orientert om status i vannverket. Daglig leder har ansvar for beredskapen 24/7 for renseanlegget.

Tyristrand vannverk søker etter en person som har erfaring innenfor områdene administrasjon, økonomi, fakturagodkjenning, budsjettoppfølging, forståelse av lover/forskrifter, beredskap, arbeid mot offentlige myndigheter, forhandlinger om avtaler/avtaleinngåelser, samt erfaring fra arbeid med tekniske installasjoner og fra samarbeid med mange samarbeidspartnere samtidig.

Mulighet for hjemmekontor. Lønn og stillingsprosent etter kvalifikasjoner og avtale.

Kontaktpersoner er styreleder Marita Stensrud 930 26 551 eller nestleder Knut Olav Andersen 482 55 756

Søknader sendes til Tyristrand vannverk SA, postboks 4, 3532 Tyristrand eller e-post

tyristrandvannverk@outlook.com

Søknadsfrist 14.09.20

NYE VEDTEKTER

03 august 2020 09.29 av Marita Stensrud

NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 24.06.20 LIGGER NÅ UTE UNDER "OM VANNVERKET"

styremøte 25.6.20

25 juni 2020 13.04 av Marita Stensrud

Det ble valgt et midlertidig nytt styre. Dette styret sitter til det er mulig å holde et ekstraordinært årsmøte etter ferien. Valgkomiteen må finne ett nytt styremedlem og styreleder må da velges. Daglig leder fortsetter i sin stilling, foreløpig frem til ekstraordinært årsmøte. Navn og stilling i det nye styret kan sees under "Styret" til venstre i menyen.

Mer informasjon kommer når styret har fått snakket litt mer sammen.

Mvh Marita Stensrud

Spørsmål til årsmøtedokumentasjonen

05 juni 2020 06.16 av Stein Torgersbråten

Spørsmål og svar angående årsmøtedokumentasjonen som er kommet inn og besvart av styret er nå lagt ut under "Årsmøter". 

Årsmøtet 2020

23 mai 2020 07.56 av Stein Torgersbråten

Dokumentene til årsmøtet 2020 er nå lagt ut under "Årsmøter".

Årsmøte i vannverket - Valgkomiteen trenger forslag til kandidater

30 april 2020 07.11 av Stein Torgersbråten

Valgkomiteen ønsker forslag til følgende verv for årets valg i Tyristrand vannverk:
- styremedlem
- medlem i kontrollkomite
- medlem i valgkomité 
Forslag sendes til evnsktad@hotmail.com, evt. heiditauro@gmail.com. Eller på telefon 48076549 (Even) evt. 48061319 (Heidi).

Årsmøte i vannverket – Tidslinje

30 april 2020 07.04 av Stein Torgersbråten

Styret tar sikte på at årets avstemming i årsmøtet skal være ferdig fredag 12. juni og at resultatet av avstemmingen skal kunne offentliggjøres på vannverkets hjemmeside i uke 26 (22. til 26. juni). For å få dette til må følgende tidslinje følges:

Uke 19  Informasjonsbrev til andelshavere sendes ut

Uke 20  Trykking av årsmøtedokumenter

Uke 21  Utsendelse av årsmøtedokumenter

Uke 22  Mulighet for å sende inn spørsmål til styret

Uke 23  Svar på spørsmål legges ut

Uke 24 Avstemming

Uke 25 Opptelling

Uke 26  Publisering av avstemmingsresultater

Økt kloring

14 april 2020 10.01 av Stein Torgersbråten

RKV har i løpet av påskehelgen økt klordoseringen på Tyristrand vannverk.

 

Dette er utført pga årstidsvariasjoner og at uv aggregater ikke har greid å opprettholde høye nok UV tall. Pådraget med klor er utført ihht tabell utarbeidet fra Cowi.

Frist for innsending av forslag som ønskes tatt opp i årsmøtet

07 april 2020 12.33 av Stein Torgersbråten

Fristen for å sende inn forslag som ønskes tatt opp i årsmøtet er satt til 26. april. Alle andelshavere har anledning til å sende inn forslag.

Forslagene kan sendes som e-post til: tyristrandvannverk@outlook.com eller i post til Tyristrand Vannverk, postboks 4, 3532 Tyristrand. Forslagene må være signert og inneholde andelshaverens gårds og bruksnummer.  

Det blir trolig en endring i gjennomføring av årsmøtet 2020

02 april 2020 13.33 av Stein Torgersbråten

På grunn av koronakrisen og forbudet mot større møter er det i dag umulig å avholde et ordinært årsmøte hvor innkallingen går til over 1.000 mennesker. Dette er et problem for Tyristrand Vannverk så vel som for en rekke andre bedrifter som styres av Samvirkeloven. Denne loven setter krav om at årsmøte skal avholdes innen 20. juni. Med dagens karanteneregler er dette ikke mulig, og det er lite som tyder på at disse reglene vil bli fjernet med det første. Vi antok at det ville bli gitt anledning til å avholde møtet etter 30 juni. Det ble det ikke gitt anledning til. Men det er åpnet for å avholde årsmøter uten personlig fremmøte av andelshavere.

Regjeringen har innført nye forskrifter for gjennomføring av årsmøter under Samvirkeloven. «Mellombels forskrift om unntak frå reglane om fysisk møte i samvirkeforetak som følgje av utbrotet av covid-19» Forskriftene er basert på Midlertidig lov av 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven).

Hele forskriften kan lastes ned her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-463

Når det gjelder årsmøter er det § 4 som gjelder:

 • 4.Unntak frå krav til å halde fysisk årsmøte mv.

(1) Styret kan vedta at årsmøtet skal haldast utan personleg frammøte, medrekna ved bruk av telefon- eller

videomøte eller på annan forsvarleg måte.

 

(2) Styret skal leggje til rette for at alle medlemmane kan delta og røyste, og skal syte for at deltaking og røysting

kan kontrollerast på forsvarleg måte. Styret kan fastsetje nærare føresegner til deltakinga og røystinga og

kan gi medlemmane rett til å røyste på førehand.

 

(3) Styret skal så langt mogleg leggje til rette for at revisor, dagleg leiar og andre som har rett eller plikt til å

delta i årsmøtet, kan delta utan å vere fysisk til stades.

 

(4) Første og andre ledd gjeld tilsvarande ved val av utsendingar etter samvirkelova § 37.

 

(5) Protokollen frå årsmøtet kan signerast ved bruk av elektronisk signatur.

 

(6) Årsmøte som det er innkalla til i løpet av gyldigheitsperioden til denne forskrifta, jf. § 6, kan haldast

etter føresegnene i denne forskrifta.

 

For Tyristrand Vannverk betyr dette at årsmøtet etter alt å dømme vil bli avholdt «på annan forsvarleg måte» basert på utsendte årsmøtepapirer og med mulighet for andelshaverne til å stemme over de fremlagte sakene ved å krysse av på ei liste over avstemmingsalternativer. Lista sendes deretter til Vannverket i posten. Det betyr at det vil bli satt en tidsperiode fra mottak av årsmøtepapirene frem til siste frist for å ha sendt inn stemmeseddelen. Opptelling vil bli gjort av Kontrollutvalget. Styret tar sikte på at dette skal gjennomføres i løpet av mai, men på grunn av at revisjonen ikke er klar er det vanskelig å sette en konkret dato. Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om dette etter hvert.

Forsamlingsforbud, styrets arbeid, og frister for årsmøtet

26 mars 2020 14.09 av Stein Torgersbråten

På grunn av coronakrisen og forsamlingsforbudet ser det ut til at det ikke vil være mulig å avholde årsmøtet i Tyristrand Vannverk innen tidsfristen som er 30. juni. Siden fristen er fastsatt i Samvirkeloven må det fattes et eget lovvedtak for å flytte den. Og selv om ting kan endre seg raskt er det er lite akkurat nå som tyder på at det vil være mulig å avholde årsmøtet i løpet av juni. Alt tyder på at årsmøtet tidligst kan holdes utpå høsten en gang.

Tyristrand Vannverk er ikke alene om å ha dette problemet. Regjeringen varslet at problemstillingen var en av de tingene som måtte ses på i forbindelsene med beredskapsloven som ble vedtatt i forrige uke. Inntil det er fattet en avgjørelse her avventer vi. Når det er kommet en avklaring vil vi gi beskjed om dette på hjemmesiden og etter hvert starte arbeidet med å avholde årsmøtet på normal måte.

Forsamlingsforbudet gjør også at styret ikke kan møtes som vi pleier. Vi arbeider akkurat nå med å sette opp et system med nettbaserte møter. Dermed regner vi med at styret vil fungere som normalt videre fremover. Vannverksbygget på Væleren er stengt for alle unntatt kommunens operatører på samme måte som de andre vannverkene Ringerike Kommunale Vannverk drifter. Det medfører at oppringinger til vannverket på fasttelefon ikke vil bli besvart. Bruk vannverkets mobilnummer i stedet. Vi beklager eventuell ulempe for abonnentene.

Hefte med forhandlingsgrunnlag

23 mars 2020 11.30 av Stein Torgersbråten

Heftet som danner grunnlaget for forhandlingene med Ringerike Kommune er nå lagt ut på forhandlingsloggen. 

Mal for forhandlinger med kommunen

23 mars 2020 11.24 av Stein Torgersbråten

Heftet fra Norsk Vann som er grunnlaget for forhandlingene med kommunen er nå lagt ut på loggen over forhandlingene. 

Forhandlingene med Ringerike Kommune (1)

21 mars 2020 16.47 av Stein Torgersbråten

Det ligger en ny oppdatering på loggen.

Oppdatering om forhandlingene med Ringerike Kommune

21 mars 2020 16.45 av Stein Torgersbråten

Ny oppdatering om prosjektplan og fremdriftsplan for arbeidet med en intensjonsavtale om kommunal overtagelse av Tyristrand Vannverk er nå lagt ut på siden med informasjon om forhandlingene.

Coronavirus og vannforsyning / Kontakt med Tyristrand Vannverk

13 mars 2020 11.39 av Stein Torgersbråten

Coronavirus og vannverket

Gårsdagens stengning av en rekke samfunnsfunksjoner på grunn av coronaviruset vil neppe ha noen umiddelbare følger for levering av vann til abonnentene i Tyristrand Vannverk. Det er frem til nå ikke registret coronasmitte knyttet til drikkevann og Folkehelseinstituttet har heller ikke gitt noen signaler i den retningen. Dersom dette endrer seg vil Folkehelseinstituttet kommer med nye retningslinjer og Tyristrand Vannverk vil forholde seg til det på lik linje med andre vannverk landet over. 

Det er ut fra dagens kunnskap om smittsomheten til coronavirus ansett som lite sannsynlig at smitte fra mat og vann kan forekomme. Tyristrand vannverk benytter UV-stråling og ozonering som desinfeksjonsmetode. I tillegg tilsetted det en liten mengde klor i vannet. Disse desinfeksjonsmetodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og basert på forsøk med andre typer coronavirus konkluderer WHO med at disse desinfeksjonsmetodene også er tilstrekkelige til å inaktivere dette viruset. 

Fremover vil vannverkets bygning på Væleren i minst mulig grad brukes utover et daglig besøk fra Ringerike Kommunale Vannverk for kontroll med renseanlegget. De ansatte i Tyristrand Vannverk vil benytte hjemmekontor.

Myndighetene har registrert Vann- og Avløpssektoren som samfunnskritisk. Det bety at dette er sektorer som skal prioriteres. For oss betyr det at levering av rent drikkevann vil være prioritert område for kommunen og vi forventer derfor ingen endring i vannverkets drift og i vårt samarbeid med Ringerike Kommunale Vannverk. Tyristrand Vannverk tok i går kontakt med Ringerike Kommune og avventer tilbakemelding fra kommunen på hvorledes de vil forholde seg fremover.

Kontakt med Tyristrand Vannverk

Som skrevet i avsnittet over er både Daglig Leder og Sekretær nå permanent plassert i sine hjemmekontorer. Det vil derfor normalt ikke være bemanning i vannverksbygningen på Væleren. Vannverkets fasttelefon er derfor ikke betjent. Oppringinger overføres til mobiltelefon, men dette gjøres først etter en gitt tid. Dersom det er helt nødvendig å ta direkte kontakt med vannverket bør det benyttes mobilnummer 90 20 77 91. På grunn av stort arbeidspress bl.a. med eksterne møter, vil det ofte være vanskelig å oppnå telefonkontakt. Det mest effektive er derfor å sende en e-post med eventuelle spørsmål til vannverket, så vil sekretær ringe tilbake. Dette vil spare både abonnentene og vannverket for tid. De abonnentene som av ulike årsaker ikke har anledning til å benytte e-post kan oppleve at de må ringe flere ganger før de får svar. Vi beklager den ulempen dette påfører våre abonnenter.

Mange av de spørsmål det spørres om er allerede besvart på hjemmesiden. Vi anbefaler derfor at disse sidene sjekkes opp før vannverket kontaktes over telefon.

Forhandlingene med Ringerike Kommune

05 mars 2020 10.03 av Stein Torgersbråten

Det ligger en ny oppdatering på loggen.

Fakturaer 2020 og purringer 2012

22 februar 2020 07.38 av Stein Torgersbråten

Fakturaer

Denne uka sendes det ut fakturaer for 2020.

Tyristrand vannverk byttet bankforbindelse fra DnB til Sparebank 1 Ringerike høsten 2019. Innbetalinger må gjøres til det nye fakturanummeret som er 2280.46.67060. Det er dette som står på fakturaen. Etter vedtak i årsmøtet i november 2020 blir vannavgiften nå innkrevd tre ganger i året.

Den nye vannavgiften finner dere på nettsiden. (Klikk på Vannavgift/Tilknytning og deretter Vannavgift. Da kommer det opp ei liste med årstall. Klikk på 2020 og deretter på knappen hvor det står Tyristrand vannverk som kommer opp nederst til venstre i skjermen.)

Purringer

Ved en feil ble purringene for ikke innbetalt vannavgift for 2019 sendt ut med det gamle kontonummeret fra DnB. Det vil bli sendt ut nye purringer med det nye og korrekte kontonummeret i løpet av kort tid.

Forhandlinger om kommunal overtagelse (1)

27 januar 2020 12.47 av Stein Torgersbråten

Det er lagt inn en oppdatering av status per 27. januar. Oppdateringen ligger under "Forhandlinger med Ringerike Kommune på innloggingssiden. 

Tyristrand Vannverk - Endringer i teksten på sider i restriksjoner

20 januar 2020 10.54 av Stein Torgersbråten

Det er gjort endringer i tekstene for hytter innenfor vernesonen, bruk av båt på Væleren, og parkering. De fullstendige tekstene ligger under «Restriksjoner».

Nye retningslinjer for permanent eller tidsbegrenset frakobling

20 januar 2020 10.43 av Stein Torgersbråten

Det er laget nye retningslinjer for tidsbegrenset eller permanent frakobling fra Tyristand Vannverk. Retningslinjene ligger under Vannavgift / Tilknytning.  

Nye retningslinjer for tidsbegrenset eller permanent frakobling fra Tyristrand Vannverk.

20 januar 2020 10.40 av Stein Torgersbråten

Det er laget nye retningslinjer for tidsbegrenset eller permanent frakobling fra Tyristrand Vannverk. Retningslinjene ligger under Lover / Forskrifter, Vannavgift / Tilknytning

Forhandlinger om kommunal overtagelse

13 desember 2019 15.49 av Stein Torgersbråten

Kommunestyret har i dag (13. desember 2019) gjort vedtak om at det skal settes i gang forhandlinger mellom Ringerike Kommune og Tyristrand Vannverk om kommunal overtagelse. Vedtaket ligger under emneknapp "Forhandlinger med Ringerike Kommune..."

Sakspapirer til kommunestyresak om kommunal overtagelse av vannverket

25 november 2019 16.59 av Stein Torgersbråten

Rådmannen har nå sendt ut sakspapirene om å sette i gang arbeid med å se på kommunal overtagelse av Tyristrand Vannverk til Kommunestyret. Hele saksfremlegget kan leses under fanen Informasjon hvor forhandlinger med kommunen er en egen underfane. 

Ansvar for å reparere feil på utvendig stoppekran

24 november 2019 09.08 av Stein Torgersbråten

Det har vært usikkerhet rundt hvem det er som har ansvar ved feil på utvendig stoppekran. Det vises i denne forbindelsen til vedtektenes § 7 hvor det står: «…Etter godkjenning overtar vannverket drift og vedlikehold frem til stoppekran….» I praksis betyr dette at det er andelseier som har ansvaret for å bekoste reparasjon av utvendig stoppekran. Dette er også meddelt Varme og Sanitær i Hønefoss. 

Kokeanbefalingen er opphevet

24 november 2019 09.05 av Stein Torgersbråten

Vannprøvene som ble analysert på Eurofins viser ingen uregelmessigheter og vannet er trygt. Anbefalingen om å koke vannet er nå trukket tilbake.

Vannverket beklager ulempene dette har medført den enkelte, men det var en reell fare for at noe av det vannet som ble sendt ut i ledningsnettet fra feilen oppsto frem til den var reparert kunne være forurenset. Dette gjorde at Tyristrand Vannverk etter samtaler med Ringerike Kommunale Vannverk avgjorde at det ville være uforsvarlig å utsette befolkningen for risikoen med mulig forurenset vann. Denne avgjørelsen ble støttet av Mattilsynet og Kommunelegen. 

Vi takker for den assistansen som ble ytt av andelshaverne med å varsle andre som ikke lå inne på listene over andelshavere med SMS tilgang ved å spre kokevarslet på sosiale media. 

Anbefaling om koking - Råd fra kommuneoverlegen

20 november 2019 13.08 av Stein Torgersbråten

Kommuneoverlegen har sendt ut et brev med råd om fremgangsmåte ved koking av vann. Det gir gode tips om hvorledes vi bør forholde oss mht.  

Karin Møller

Kommuneoverlege

Ringerike kommune
Telefon: ‪(+47) 958 99 205

Jeg er i kveld blitt orientert av Teknisk tjeneste om svikt i vannbehandlingen ved Tyristrand Vannverk. I det følgende gis en kort beskrivelse, sammen med et forslag til tiltak i barnehager, skoler, sykehjem og fengsel.

Det er i ettermiddag avdekt et svikt i vannbehandlingen (UV filteret redusert til ca. 10%) ved Tyristrand Vannverk. Det er gjort korrigerende tiltak, og barrieren fungerer nå igjen.

Det er usikkert når svikten oppstod, men sandsynlig har den vart i maksimalt 20 t. Det er ikke kjent når det aktuelle vannet vil være ute av forsyningssystemet, men forventes at det kan ta dager. Antall abonnenter er 2500, inkl. Ringerike fengsel, Tyristrand Skole, Tyribo og  barnehager.

Teknisk tjeneste har sendt ut kokevarsel til alle abonnenter, og det er planlagt prøvetagning i morgen fra 5 forskjellige steder. De vil bli sendt til analyse på Eurofins, Moss med forventet svar på de første prøvene om 2-3 dg.

Svikten påvirket en av flere barrierer som skal sikre trygt vannverk. Hvor høy risiko dette representerer er det vanskelig å si, og ingen av oss har mulighet for uttale oss om det på nåværende tidspunkt.

Situasjonen følges tett av Teknisk tjeneste, Tyristrand Vannverk og helsemyndigheten sammen med mattilsynet.

 Det vil bli gitt ny informasjon så rask som det er klart.

 Jeg vil anbefale dere at dere:

 Sikre vann til brukere og beboere.

Det er primært å koke drikkevann før det inntas, evt. bruke flaske vann. Vannet skal foss-koke, og kjøles ned naturlig. For barnehager og skole, samt Tyribo kan det være en ide å be ansatte, barn, foreldre og besøkende om å ta med en vannflaske med kokt vann/kjøpe vann hjemmefra. Det vil minske behovet for å koke vann i institusjonen.

 1. Sikre informasjon

Informere ved oppslag på inngangsdør og på kjøkkener om kokevarsel.

              Send evt. SMS og legg info på de plasser, der dere normalt informerer brukere:

 Eksempel på informasjon : Tyristrand skoles rektor Vibeke Eriksen har i kveld gjort følgende informasjonstiltak:

*Personalet er informert, og de bidrar med å ta med vann til personalrommene

*SMS med informasjon til foresatte i kveld: 

Hei. Jeg har blitt varslet om at vannet må kokes på Tyristrand. I slike spesielle tilfeller åpner vi opp for at elevene kan få ha med seg drikkeflaske i sekken. Ta en pose utenpå flaska slik at vi tar vare på Chromebooken også. Har sekken flere rom er det lurt å ha CB og vannflaske i separate rom. Skolen koker vann fra morgenen av slik at elevene kan få når de trenger det. Vennlig hilsen Vibeke Eriksen, rektor

 Planlegg

Legg en plan for hvordan dere vil håndtere drikkevann-utfordringen minimum til fredag, men sandsynlig også gjennom helgen der det er relevant.

 Varsle

Om dere blir kjent med at ansatte, elever, barn eller innsatte blir syke med diarre-sykdom eller annen sykdom som kan relateres til forurenset vann:

 • Be de aktuelle gå til fastlege for prøvetagning.
 • Gi varsel til kommuneoverlegen

 Vennlig hilsen

 Karin Møller

Kommuneoverlege

Kokevarsel

19 november 2019 19.37 av Stein Torgersbråten

Det er i kveld (tirsdag 19. november) sendt ut kokevarsel til abonnentene til Tyristrand Vannverk. 

Årsaken er at det i kveld ble registrert produksjonsproblemer i renseanlegget på Væleren. Stab fra Ringerike Kommunale Vannverk rykket ut og har nå renseanlegget oppe og i drift igjen. Men siden vi ikke vet hvor mange timer renseanlegget ikke har fungert anbefales det likevel at drikkevann kokes inntil videre. Det blir tatt vannprøver i morgen tidlig og kokevarsel gjelder inntil ny beskjed gis. 

Ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2019

19 oktober 2019 07.20 av Stein Torgersbråten

Ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2019

Tyristrand Vannverk avholdt ekstraordinært årsmøte i Tyristua, Tyristrand Skole 17. september 2019. Det møtte i alt 165 deltagere hvorav 141 andelshavere med stemmerett. I tillegg var det 33 fullmakter. Totalt antall lovlige stemmer var dermed 174.

Den store saken på møtet var om styret skulle få fullmakt til å starte forhandling med Ringerike Kommune om en avtale om kommunal overtagelse av Tyristrand Vannverk.

Etter en (kort) debatt ble det avholdt skriftlig avstemming. Her ble det avgitt 117 stemmer for styrets forslag om å starte forhandlinger mens 57 stemte imot. Styrets forslag ble dermed vedtatt.

Årsmøteprotokollen finner du ved å klikke her. 

Statusrapport fra COWI

16 oktober 2019 19.32 av Stein Torgersbråten

Som opplyst på informasjonsmøtet 12. september er COWI bedt om å utarbeide en statusrapport for vannverket. Rapporten kan leses her.

Ekstraordinært Årsmøte

07 oktober 2019 11.01 av Stein Torgersbråten

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Tyristrand Vannverk TORSDAG 17. OKTOBER KL. 19.00 i Tyristua, Tyristrand Skole.

Sak: Vannverkets fremtid

Årsmøtepapirer sendes i posten og er lagt ut på hjemmesiden under "Om Vannverket / Årsmøter"

Saken gjelder vannverkets fremtid. Vi ber andelshaverne om å møte. 

Rørleggertjenester innenfor stoppekran

13 september 2019 14.26 av Stein Torgersbråten

Det har forekommet noen tilfeller av at andelshavere har sendt over fakturaer for rørleggertjenester til Tyristrand Vannverk for arbeid gjort inne i huset. Det presiseres derfor at i vannverkets vedtekter, § 7 står at «Etter godkjenning overtar vannverket drift og vedlikehold frem til stoppekran.» Etter stoppekran er derfor reparasjoner og vedlikehold andelseiers ansvar.

Varme og Sanitær er gjort oppmerksom på dette.

 

 

Med hilsen Styret

Informasjonsmøtet 12. september 2019 - Styreleders innledning

13 september 2019 08.02 av Stein Torgersbråten

Styret i Tyristrand vannverk hadde invitert til et informasjonsmøte om vannverkets status og fremtid samt kommende års vannavgifter torsdag kveld. De fremmøtte fikk først en orientering fra styreleder og hadde deretter anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Kjernen i innledningen var at vannverket står overfor store kostnader til oppgraderinger for å kunne levere vann innenfor regelverket, og til å dekke økte driftskostnader. Dette vil føre til at vannavgiften vil økes betydelig i de kommende årene dersom vannverket skal bestå som selvstendig selskap. Alternativet er å kontakte Ringerike Kommune og be om at kommunen overtar vannverket. Hva dette vil koste andelshaverne er det ikke mulig å gi et nøyaktig svar på før kommunen har opplyst hvilke avgifter andelshaverne vil få etter en eventuell overtagelse. Det nærmeste man kommer i dag er å ta utgangspunkt i kommunens nåværende priser og regne ut derfra. Dette er et valg andelshaverne må ta stilling til.

Styret opplyste at det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte senere i høst for å avgjøre vannverkets fremtid.

Tyristrand Vannverk - Status – Utfordringer – Alternativer

 

Andelshavere, Sambygdinger:

Takk for at dere har møtt opp i kveld. Etter 4 måneders virksomhet har vi i styret nå fått en rimelig god oversikt over vannverket og kan oppdatere dere på status og de store problemene vannverket har å stri med i årene som kommer. Samt de konsekvenser dette vil ha for vannavgiften. Det er et lite hyggelig bilde jeg er nødt til å gi dere i kveld.

Det meste av det jeg kommer til å snakke om vil trolig være nytt for de aller fleste av dere. Og det var nytt for oss i styret også. For tidligere styrer også for den sakens skyld. Det er derfor hensiktsløst å starte en krangel om «hvem som har skylda». Situasjonen er slik den er, og det må vi forholde oss til. Spørsmålene kjenner vi. Nå er det tid for å finne svarene.

Etter hvert som styret gradvis fikk oversikt over status i løpet av sommeren og høsten dukket det stadig opp nye og alvorlige problemer. Med sommerens store mediasak Askøyskandalen som bakteppe er det åpenbart at vi ikke kan gå på akkord hverken med rensekrav eller leveringssikkerhet.  Etter hvert ble det klarere og klarere at det ikke var noen fremtid for Tyristrand Vannverk som selvstendig vannverk dersom vi ikke foretar store investeringer. Det siste vi ønsker oss på Tyristrand og Nakkerud er en ny Askøyskandale. 

Det er egentlig to separate problemer vannverket står overfor:

 1. Renseanlegget fungerer ikke godt nok.
 2. Det må gjøres store oppgraderinger og investeringer for at vannverket skal kunne driftes som et moderne anlegg og gi en sikker vannforsyning til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.

Dette vil dreie seg om flere millioner kroner årlig. Problemområdene kan stort sett sorteres under følgende overskrifter:

Engangskostnader

 • Etterslep (Deles mellom 2019 og 2020)
 • Alarm og fjernstyring
 • Investeringer til vannrensing

Faste årlige kostnader

 • Utskifting av ledninger (ikke gjort siden 2017)
 • Daglig ettersyn
 • Økning i renter og avdrag
 • Administrasjon

For å få dette til må vannavgiften for 2020 heves med 2.200 kroner pluss moms slik at den blir 6.250 kr. 

Jeg skal snakke litt om de enkelte delene hver for seg. Deretter skisserer jeg litt om mulige alternativer.

Denne innledningen inneholder egentlig for mye informasjon til at noen kan ta det hele inn over seg bare ved å lytte. Den blir derfor lagt ut på vannverkets hjemmeside slik at dere kan lese den hjemme i ro og mak.

Når jeg er ferdig med å informere tar vi en kort pause. Deretter blir det anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Litt om Tyristrand Vannverk

Vannverket er mer enn en hevert ned i Væleren og vann som renner i rør ned i bygda. Renseanlegget består av tre biter: Først ozonrensing og biologisk filtrering, dernest UV-rensing, og til sist klorering. De kalles «Hygieniske barrierer». Ozonrensing og biologisk filtrering er den viktigste. Det er her det det meste av rensingen foregår. Deretter følger UV-belysning av det filtrerte vannet. UV belysning minner egentlig om et solarium. Den skal drepe eller sterilisere eventuelle mikrober og bakterier som klarte seg gjennom ozonrensingen. Til sist har vi klorering. Den er egentlig en reserveløsning. Men vi jobber med å starte den opp nå.  

Vannverket er for stort til å drives som et dugnadsprosjekt. Og på grunn av størrelsen er kravene til driften og vannkvaliteten omtrent lik de som stilles til kommunale vannverk. Samtidig er Tyristrand Vannverk så lite at det blir forholdsvis få å fordele kostnadene på.

Problemer med renseanlegget

Tyristrand Vannverk skal levere rent drikkevann. Kvaliteten på vannet skal ligge innenfor lovbestemte krav. Dette er det styrets ansvar å overvåke.

Vi er pålagt å ha to hygienebarrierer i renseanlegget. Det har vi. Samtidig ligger Tyristrand Vannverk og vaker rundt nivået for nedre tillatte verdier i forskriftenes krav for rensing. Til tider dipper vi under. Vi har samarbeidet med RKV og med leverandøren av anlegget med å få bedre rensing siden starten av juni uten å finne en fullgod løsning. Mye tyder på at vi må gjøre noe med inntaksvannet.

Det virker som om det er mer urenheter i inntaksvannet nå enn da renseanlegget i sin tid ble bygget for ti år siden. Vannkvaliteten i dag ser ut til å være dårligere enn det renseanlegget klarer å håndtere. Vannet i Væleren er det lite å gjøre med. Det må være renseanlegget som tar jobben. Vi har trolig to valg: Vi kan øke kapasiteten til ozonanlegget og UV rensingen eler vi kan legge inn en ekstra renseprosess før råvannet pumpes inn i renseanlegget. Begge deler er dyre løsninger. Vi passerer glatt en halv million her. Men nåværende situasjon kan ikke fortsette så en løsning må vi ha. I tillegg til leverandøren av renseanlegget og RKV har vi nå satt konsulentfirmaet COWI på saken for å assistere oss.   

Her er det viktig å merke seg at svakheten i renseanlegget fram til nå ikke har hatt noen betydning for renheten i vannet ut til forbruker. Det sjekkes nå hver uke med vannprøver. De har vært helt fine. Folkehelseinstituttet skriver en artikkel fra 2018 som heter «Når skal det gis kokevarsel ved forurensing av drikkevann» at det ikke skal sendes ut kokevarsel dersom det er ikke er funnet tarmbakterier i vannet. Det har ikke vi. Det betyr at selv om UV renseverdiene ligger rundt grensen for klarhet i vannet etter behandling, er det vannprøvene som avgjør kokevarsel eller ikke kokevarsel.

Men: Tallene for hvorledes UV-rensingen fungerer forteller at det er en reell mulighet for bakterier til å snike seg forbi renseprosessen og ut på nettet. Det er ikke ok å operere i grenseland for tillatte verdier. Grensene er satt der som sikkerhet for at anlegget gjør jobben sin.

Som en midlertidig sikkerhetsforanstaltning har vi nå startet med å gjøre klart for å klore mer i drikkevannet. Det tar litt tid enda, klor krever sikkerhetsforanstaltninger for de som skal jobbe med stoffet. Når disse er i orden vil vi starte kloringen. Det vil bli gitt beskjed om dette via SMS og hjemmesidene. Vi vil fortsette med kloring frem til vi har klart å renseanlegget til å gjøre jobben sin. I mellomtiden tar vi ukentlige vannprøver.

Med bakgrunn i Askøysaken fra i sommer er det helt klart at styret hverken kan eller vil ha et ansvar for å fortsette med å levere vann fra et anlegg som vi vet leverer i grenselandet til drikkevannsforskriftens krav til renseprosess. Selv om vannet som er levert hittil hverken har hatt tarmbakterier eller andre ulumskheter i seg. Enten løser vi dette problemet, eller så vil styret måtte ta konsekvensen og kaste inn håndkledet. Da må vannverket måtte overtas av Ringerike Kommune dersom det ikke lar seg gjøre å sette sammen et nytt styre.  

Leveringssikkerhet

Leveringssikkerhet dreier seg om vannverkets mulighet til å levere rent vann til andelshaverne.

Vi har i årtier kunnet bruke rent og godt vann. Fossum & Sandum har gjort en kjempejobb for vannverket. Men dette har samtidig gitt mulighet til å la problemer ligge eller utsette løsninger for å holde kostnadene og dermed vannavgiften nede. Man har dyttet problemer foran seg. Den epoken er nå over. Dette har vært tatt valg som muligens var fornuftige der og da. Men den løsningsmodellen fungerer ikke lenger. Det har kommet nye og vesentlig strengere krav til leveringssikkerhet og vannkvalitet de siste årene. Vi står derfor nå overfor en situasjon hvor vi må ta tak i et stort og tungt etterslep av vedlikehold og oppgraderinger for å få vannverket opp til det som kreves for en effektiv drift.

Etterslep

De første to månedene etter årsmøtet i mai var styret stort sett opptatt med å få på plass en ordning med vakttelefon for rørnettet og en tilsynsavtale for renseanlegget. Vi inngikk avtaler med Varme og Sanitær i Hønefoss om tetting av lekkasjer og 24 timers alarmtelefon. Samtidig fikk vi til en midlertidig avtale med Ringerike Kommunale Vannverk om renseanlegget. Og vi klarte å ansette en ny daglig leder samtidig som vi løste tvisten om veirett opp til høydebassenget. Avtalen er nå i orden og tinglyst. Alle parter er fornøyde og byggingen kan starte straks det er penger tilgjengelig og planene er godkjente.

Først da dette var på plass hadde vi mulighet til å se nærmere på hvorledes vannverket fungerte eller ikke fungerte. Og det ble etter hvert klart at vi har et formidabelt etterslep med ting som må ordnes før vi kan fungere som et moderne vannverk.

På tross av at det meste av tiden har gått med til å jobbe med renseanlegget har vi fått reparert eller erstattet nødvendige måleapparater som ikke fungerte, og gjennomført service på nødstrømsaggregatet og byttet ut defekte deler. Vi har vasket ned huset og etablert hygieniske soner. Vi har ryddet lagret og tatt vekk materiale som sto for tett opp til nedgangen til rentvannbassenget, og vi jobber med å få satt opp en mengdemåler for bassenget på Nakkerud for å unngå at det tømmes uten at vi oppdager det. Og vi har hatt service og byttet ut defekte deler i ventilasjonsanlegget og vi har hatt vedlikehold på brannalarmen som ikke har vært i virksomhet på fem år. Samtidig har vi byttet det modemet som sender varsel til vaktselskapet om innbrudd og skal bytte antennen til telefonforbindelsen til en som fungerer bedre.

Men det gjenstår fremdeles mye. Det må settes opp skillevegger rundt rentvannbassenget. Dette gjør vi for å blokkere forurensing inn til drikkevannet i buffertanken. Og vi må ha et separat avlukke med vaskemuligheter for de som skal arbeide med kloring. Det siste er basert på Arbeidsmiljøloven og er et krav fra kommunens verneombud. Det må kjøpes inn en reserve ozongenerator, og vi må gjerde inn vannverkshuset fordi avføring fra beitedyr renner rett ned i grunnen rett ved siden av rentvannbassenget og dersom det er sprekker i tanken kan bakterier trenge inn. Det var det som skjedde på Askøy i sommer. Bassenget på Nakkerud må gjerdes inn det også.

Mye er nå i orden eller i ferd med å rettes opp. Men det har kostet mye tid og enda mer penger.

I tillegg er det mange som etter beskjed fra vannverket har satt inn vannmålere. Her har vannverket et moralsk kravet om å tilbakebetale kostnadene.

Dette er kostnader vi ikke kommer unna og som må tas i løpet av i år og neste år. Til sammen dreier etterslepet seg om et beløp mellom en og halvannen million.

Så litt om Vannrensing

Som jeg sa i sta, renseanlegget fungerer ikke godt nok.

UV rensingen, holder trolig ikke mål fordi vannet som sendes inn i UV kamrene ikke er rent nok. Og da er det fare for at mikrober og bakterier overlever UV strålene og at de slippes ut på nettet. Løsningen her er at vannet som sendes inn i UV generatorene må være renere. Vi trenger vann med mindre humus fra det biologiske renseanlegget. Alternativt at UV generatorene må erstattes med noen sterkere.

Vannet i Væleren inneholder for mye humus. Humus er jord som er oppløst i vannet. Ta med dere et klart glass neste gang dere er på Væleren og se på vannet opp mot himmelen. Vannet er svakt brunt. Det er humus, og den må vekk. Til det benytter vi ozon. Maskinene som lager ozon har vist seg å levere mindre ozon enn det vi trenger. Og uten en tilstrekkelig ozonering i vannet klarer ikke det biologiske renseanlegget å gjøre jobben.

Men for å lage mer ozon trenger vi først mer oksygen. Der stanger vi i taket. Det er for liten kapasitet i oksygengeneratorene også. De må eventuelt oppgraderes eller vi må kjøpe en til. Det er dyrt. Særlig når vi i tillegg muligens må bygge et nytt hus til disse maskinene. Det er ikke plass i renserommet. Og da snakker vi om beløp som passerer millionen med god margin før rensingen kan bli i orden. Muligens kan vi slippe å endre renseanlegget ved å for-rense det vannet vi tar fra Væleren før det går inn i renseanlegget eller bytte filtermasse i det biologiske filtret. Det er muligens billigere. Vi ser på disse muligheten også.

Det må med andre ord gjøres store investeringer for å komme opp på et nivå som er innenfor de kravene Drikkevannsforskriften stiller. Disse investeringene er en kostnad som vi ikke kommer utenom. Hvor store de blir er det ikke mulig å si i dag siden vi enda ikke er sikre på hva som må gjøres. Men basert på det vi vet i dag vil de vil trolig ligge mellom ½ og 1 million.

Ledningsnettet

Store deler av ledningsnettet er modent for utskifting. Vi har fremdeles ledningsstrekk som er fra 1950-tallet. Hverken i fjor eller i år er det blitt byttet noe. Med over 50 kilometer med rør med en levealder på 50 år burde vi bytte i overkant av 1 kilometer årlig. Vi bør bruke i hvert fall 800.000 på å skifte ut rør fra neste år.

Buffer

Kapasiteten i bufferbassenget på Væleren er et akutt problem. Bassenget er for lite. Ved stopp på Væleren har vi fem timers forbruk før nettet går tomt. Det er vanskelig for en driftsoperatør å komme seg ut til Tyristrand og fikse feilen på den tiden. Da sliter vi. Bufferen må utvides slik at det i hvert fall inneholder vann til to-tre dagers forbruk dersom leveringssikkerheten skal ivaretas. I tillegg er det et annet seriøst problem forbundet med liten bufferkapasitet. Vi har i dag ikke nok vann til videre utbygging på Tyristrand sentrum og på Fegri.

Løsningen er høydebasseng på Fegri. Den vil øke det tidsvinduet vi har for å få i gang renseanlegget etter en stopp fra noen timer til noen dager. Bassenget vil koste fra fire millioner og oppover. Dette må lånefinansieres. Vi arbeider sammen med COWI med å kvalitetssikre de eksisterende planene for det.

På den positive siden kan vi si at vi nå har fått veiretten opp til bassengtomta på Fegri i orden.

Alarm og Fjernstyring

Ringerike Kommunale Vannverk har fjernkontroll og alarmer på sine verk. Operatørene får beskjed om feil via en alarm på mobilen om noe er galt og kan ofte rette feilen over nettet. Vi arbeider med å få til et tilsvarende system. Med en buffer med renset vann som varer fem timer før nettet går tomt for vann har ikke operatørene all verden av tid til å reise ut til Tyristrand og rette feilen dersom noe svikter og anlegget stopper. Vi kan selvsagt si at det har gått bra hittil. For det har det. Men styret mener at vi ikke kan leve med denne risikoen fremover.

Løsningen på alt dette er egentlig fjernstyring. Det bør være løpende overvåkning og mulighet for justeringer over nettet. I verste fall krever dette at vi i må installere et nytt og moderne datastyringssystem. Det som er i anlegget nå, holder ikke dagens krav til fjernstyring. Men et nytt dataanlegg krever et forholdsvis omfattende system med servere og lisenser til å bruke programmer. Og det krever kompetent vedlikehold. Alt dette er dyrt. Vi forsøker derfor i første omgang å tilpasse det styringssystemet som vi allerede har i renseanlegget til å klare denne jobben. Det er vesentlig billigere. Alarmanlegget var oppe og gikk forrige tirsdag. Om løsningen er stabil kan vi utsette eventuelle oppgraderinger.

Daglig ettersyn av renseanlegget

Renseanlegget krever kontinuerlig oppfølging. Dette krever at vi har driftsoperatører stand by på samme måte som det vi har på ledningsnettet. I dag har vi fått Ringerike Kommune til å hjelpe oss. De stilte umiddelbart da vi la frem problemene våre for dem. All takk til dem for det. Uten denne assistansen hadde vi virkelig vært i hardt vær. De har nå daglig kontroll av renseanlegget med sine driftsoperatører. Men dette er ingen permanent løsning. Og det er en forutsetning av vi arbeider med å få til en avtale med et privat selskap. En ny avtale med et eksternt selskap vil koste omtrent en million mer enn det vi tidligere har brukt på denne tjenesten. Om vi da klarer å finne et slikt selskap og få til en avtale med det. Hvis ikke dette går i lås er det bare RKV som kan gjøre jobben. Og de har vært veldig klare på at de ikke er et utleieselskap for operatører til drift av vannverk. Dagens assistanse er tidsbegrenset.

Nødstrøm og automatisk start av anlegget ved strømbrudd

Ved lynnedslag og strømbrudd som tar ned renseanlegget må alarmanlegget varsle om stoppen og renseanlegget må restartes. Automatisk.

Da vi hadde ettersyn på nødstrømanlegget i august, oppdaget vi at renseanlegget ikke startet automatisk når strømmen kom på igjen. Det måtte startes manuelt. Bufferen med rent vann varer som sagt bare i fire til fem timer før den er tom dersom renseanlegget ikke går, og når det kreves det at en driftsoperatør er fysisk til stede på Væleren for å starte anlegget er tidsfaktoren kritisk. Dette er det vanskelig å få til med operatører stasjonert i Hønefoss selv om operatøren får et varsel om at noe er galt. Det er derfor viktig at anlegget starter automatisk. Hva det koster å få automatisk restarting av renseanlegget opp og gå er usikkert. Vi samarbeider også her med leverandøren av anlegget med å reprogrammere datasystemet i anlegget for å finne en løsning.

Finansiering

Både problemet med manglende bufferkapasitet og manglende fjernstyring er løsbart, men vil koste oss millioner. Vi ender opp med et lån på mellom 10 og 12 millioner, kanskje mer. Det vil i så fall medføre en årlig rente- og avdragsbelastning i årene som kommer på rundt en million. Det er en halv million mer enn det vi har med dagens lån i DnB.

Administrasjon

Legg deretter til at vannavgifter skal kreves inn og innbetalinger sjekkes, medlemsregistre vedlikeholdes, samarbeid med firmaer som leverer tjenester til vannverket skal administreres og fakturaer betales, regnskaper skal føres og kontrolleres, staten skal ha et momsregnskap, og det skal utarbeides et revidert regnskap. I tillegg skal rapporter lages og leveres til diverse instanser som f. eks. risikoanalyser og vannprøverapportering til Mattilsynet. I tillegg til at det skal drives en service overfor andelshavere. Noen må være til stede for å ta telefonen og svare på brev og mailer. Noen må saksbehandle søknader fra medlemmer om alt fra nedsatte vannavgifter til utbygging av nye boligfelt og ha en sekretariatrolle for vannverksstyret. Og det må fremfor alt være et forståelig arkiv, et system som sikrer at vi finner igjen gamle avtaler, har orden på inngåtte forpliktelser, og vet hvorledes vi stiller oss til f. eks søknader om utbygging av hytter slik at avgjørelser ikke er avhengig av hvem som tilfeldig møtte på styremøtet den kvelden. Alt i alt krever dette en profesjonell og kvalifisert administrasjon som har dette som yrke.

Lønn, sammen med kostnader til folketrygd, skatter og avgifter, feriepenger, tvungne pensjonskostnader, osv. drar denne kostnaden opp i godt over en million i året. Men dersom vi skal ha ansatte er det ikke mulig å unngå dette Det eksisterer egentlig ikke noe alternativ. Det er ganske enkelt ikke mulig å drive en så omfattende bedrift som vannverket ved at et par ildsjeler bruker fritiden sin på administrasjonen. Basert på dagens situasjon må vi regne med en økning på i hvert fall 300.000 i 2020.

Årsaker til kostnadsøkningene

Dermed har vi vært innom de postene som vil koste mer enn det som Vannverket har brukt penger på tidligere. Dette er kostnadene eller kostnadsøkningene som kommer i tillegg til de om lag 3,5 til 4 mill. vannverket årlig har brukt de siste årene

Engangskostnader

 • Etterslep (Deles mellom 2019 og 2020) 1 mill.
 • Alarm og fjernstyring 0,1 – 0,5 mill.
 • Investeringer til vannrensing ½ til 1 mill.

Faste årlige kostnader

 • Utskifting av ledninger (ikke gjort siden 2017) 0,8 mill.
 • Daglig ettersyn 1 mill.
 • Økning i renter og avdrag 0,5 mill.
 • Øking i administrasjonskostnader 0,3 mill.

Det meste av dette er permanente kostnader. Penger som kommer til å gå ut på årlig basis. Dermed sitter vi med et årlig finansieringsbehov for vannverket på 6 – 7 millioner årlig. Dette er penger som må hentes inn hos andelshaverne.  

Alternative løsninger

Vi har egentlig bare to valg. Vi kan modernisere og oppgradere vannverket slik at det fortsetter som et selvstendig vannverk, eller vi kan anmode Ringerike Kommune om å overta driften. Det tredje teoretiske alternativet, å fortsette driften slik som det har vært drevet frem til i dag, er ikke realistisk.

Det er dermed to alternativer dere som eiere må ta stilling til: Skal vi fortsette som selvstendig vannverk, eller om vi skal be Ringerike Kommune om å overta.  

Oppsummering

Vi har i dag en avtale med Varme og Sanitær om å drifte vakttelefonen og å tette lekkasjer. Det må på samme måte inngås en avtale med et eksternt firma som har kapasitet og kompetanse til å drifte renseanlegget. Anlegget bør dessuten kunne styres over internett og ha en alarmtelefon.  Samtidig må renseanlegget oppgraderes slik at det fyller kravene til rensing. Og i tillegg vil vi måtte bygge gjerder, skillevegger, og reparere annet utstyr. Totalt ligger vi vel rundt 2 til 3 millioner årlig for hele pakka. Dersom ingen finner alternative løsninger som sparer oss for mye penger da.

Vi har et svært godt samarbeid med det Ringerike Kommunale Vannverk. De har vært svært forståelsesfulle og strekker seg langt for å hjelpe oss til å finne gode løsninger på de problemene vi står overfor. Slik sett kan vi trekke på den beste ekspertisen i distriktet til en rimelig kostnad. Dette er de villige til å fortsette med en stund fremover.

Men selv om RKV skulle komme inn som permanent samarbeidspartner er likevel alle de andre kostnadene uendret. Konsekvensen av alt dette er at vannverket uansett vil trenge vesentlig større inntekter enn dagens 3,5 – 4 millioner i året for å få driften til å gå rundt. Med det investeringsbehovet vi vil få fremover for å modernisere vannverket vil vi raskt passere seks og nærme oss syv millioner på årsbasis. Men det vil hele tiden være et sett med kostnader som må dekkes inn. Det kan bare gjøres ved at andelshaverne til sammen betaler det vannverket må ha for å kunne driftes. Prisen på vann må derfor økes. Til neste år med 2.200 kroner. Men om dette gjøres vil vannverket ha en god sjanse til å kunne fortsettes som selvstendig selskap.  

Selvstendig drift kontra kommunal overtagelse

Ringerike Kommune har en lovpålagt plikt til å skaffe innbyggerne vann. Dersom Tyristrand Vannverk kaster kortene er det kommunen som sitter med ansvaret for å skaffe vann til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud. I tillegg foreligger det en gammel avtale som faktisk gir kommunen anledning til å overta Tyristrand Vannverk direkte om de måtte ønske det.

Hvor raskt dette kan gjøres om det blir aktuelt er usikkert. Vi snakker trolig om en eller annen gang i løpet av 2020. Det er derfor sannsynlig at det blir vannavgift basert på de økte prisene i 2020.

Fordelen ved å fortsette som selvstendig vannverk er nettopp det at vi er selvstendige. Vi styrer vannverket og bestemmer reglene selv. Vi har en viss frihet til å velge løsninger så lenge de er innenfor lover og regler og så lenge de fungerer og gir vannverket tilstrekkelige inntekter til å drifte vannforsyningen. Dette gir oss en viss kontroll over drift og kostnader selv om de fleste er bundet opp uten særlig slingringsmonn. Ulempene er også at vi er få til å dele kostnadene slik at særlig forbrukere med lite forbruk vil oppleve at de betaler mye mer enn før for vannet.

Hva med å legge Tyristrand Vannverk inn under Ringerike Kommune? Vel, vi får en vannforsyning hvor renseanlegg og rørsystem vil vedlikeholdes av RKV. De er på samme måte som oss underlagt Drikkevannsforskriftene og vi vil få vil få god sikkerhet for bra vann. Akkurat det samme vannet som leveres av Tyristrand Vannverk i dag faktisk. Her vil neppe forbrukerne registrere noen forskjell.

Men en kommunal overtagelse vil medføre at beboerne på Tyristrand kommer inn under det kommunale betalingssystemet. Det er basert på vannmålere. De med stort forbruk betaler tilsvarende mye. Den kommunale prisen per kubikkmeter vann som i dag er litt under 30 kroner kubikkmeteren vil garantert stige. Og Ringerike Kommunale Vannverk har ikke ubegrensede midler de heller. På samme måte som TV er de nødt til å hente inn det som skal brukes fra abonnentene. Og også RKV vil måtte løse problemet med høydebassenget, og renseanlegget. Og dersom kommunen krever ny tilkoblingsavgift av abonnenter på Tyristrand og Nakkerud får vi en ekstrakostnad på 9.000 kroner i «startkontigent». Dette er et politisk spørsmål og er ikke støpt i betong. Men det er ifølge RKV brukt ved andre overtagelser.

Fordelen for innbyggerne på Tyristrand og Nakkerud vil være at det er langt flere å fordele drifts- og investeringskostnadene på. Hvor mye den enkelte deretter vil betale i vannavgift vil avhenge av eget forbruk og kubikkprisen for vann fra RKV. Kubikkprisen for 2020 kjenner vi ikke så det å sette opp et regnestykke er vanskelig. Men den enkelte kan jo regne ut en som er basert på eget forbruk og 30 kroner kubikken. Og deretter legge til en gjettet prisøkning og eventuelt også se på effekten av en tilkoblingsavgift til Ringerike Kommune.

Kommunen dekker heller ikke reparasjoner av tilførselsledninger, altså ledningen mellom hovedvannledning og forbrukssted (Bolighus osv.). Hos andelshavere med lange og gamle tilførselsledninger kan dette fort bli kostbart dersom noe ryker.

Avslutning

Det som er klart at det må tas en avgjørelse i løpet av høsten. Skal vi fortsette som i dag, eller skal vi be om at Ringerike Kommune tar over vannverket? Dette er avgjørelser som til syvende og sist må tas av andelshaverne. Styret kommer til å innkalle til et ekstraordinært årsmøte om denne saken senere i høst. Da må vi sammen avgjøre vannverkets fremtid.  Frem til da har vi tid til å drøfte hva vi bør gjøre.

 

Takk for oppmerksomheten

 

Informasjonsmøte 12. september

27 august 2019 19.08 av Stein Torgersbråten

 

Styret i Tyristrand Vannverk inviterer til informasjonsmøte om vannverket i Tyristua torsdag 12. september klokken 19.00. Tema for møtet er:

Tyristrand Vannverk – Status, utfordringer, og alternativer

 

Det vil bli holdt en innledning om vannverket med etterfølgende mulighet for spørsmål. Møtet er et rent informasjonsmøte for at andelshaverne skal få informasjon om vannverkets status og fremtidsutsikter. Det vil ikke bli avholdt avstemninger eller fattet noen vedtak.

Med hilsen

Styret

Ny daglig leder i vannverket

07 juli 2019 08.04 av Stein Torgersbråten

Bjørn Ole Steingrimsen er ansatt som ny daglig leder i Tyristrand Vannverk i 50 % stilling . Han tiltrådte stillingen 4. juli. Steingrimsen er 67 år gammel og kommer fra stillingen som sjef for Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt. Vi ønsker ham velkommen på laget.

Ny samarbeidspartner på teknisk ansvar

27 juni 2019 10.05 av Stein Torgersbråten

I forbindelse med at Fossum & Sandum avslutter sitt samarbeid med Tyristrand Vannverk vil Ringerike Kommunale Vannverk overta ansvaret for drift av renseanlegget på Væleren og innsamling av vannprøver inntil videre. Dermed er vannverket sikret fortsatt profesjonell drift av vannrenseanlegget og vannprøver. Dette medfører imidlertid ikke at Ringerike Kommune overtar Tyristrand Vannverk. Vannverket vil fortsette sitt arbeid som en selvstendig samvirkeorganisasjon.

Styret i Tyristrand Vannverk.

Ny samarbeidspartner i Vannverket

27 juni 2019 09.39 av Stein Torgersbråten

Som kunngjort på årsmøtet i mai har Fossum & Sandum AS sagt opp sin samarbeidsavtale med Tyristrand Vannverk. De avslutter samarbeidet 30. juni. Fra 1. juli i år har vannverket en ny samarbeidspartner til å håndtere lekkasjer og feil med rørnettet. Det er Varme og Sanitær. De vil overta ansvaret for alarmtelefonen. Dette nummeret er betjent hele døgnet. Som tidligere er det bare store lekkasjer som skal varsles utenom ordinær arbeidstid. Dersom lekkasjen ikke er akutt bør den varsles innenfor vanlig arbeidstid. Siden dette firmaet er stasjonert i Hønefoss vil vi måtte regne med litt lenger responstid enn det vi hadde med Fossum & Sandum.

Vi takker Fossum & Sandum for samarbeidet og ønsker Varme og Sanitær velkommen som ny samarbeidspartner.

Styret i Tyristrand Vannverk

Stillingsannonse - Daglig Leder

13 juni 2019 17.52 av Stein Torgersbråten

Ledig stilling som daglig leder i Tyristrand Vannverk.

 Det er nå en ledig stilling som daglig leder i Tyristrand Vannverk. Tiltredelse raskest mulig. Stillingen er beregnet til et halvt årsverk. I tillegg til daglig leder har vannverket en kombinert sekretær og regnskapsassistent i 80 prosent stilling.

 Tyristrand Vannverk er et sameie med ca. 1000 andelshavere. Det er stort sett vanlige husholdninger, men vannverket leverer også vann til to store institusjoner, til gårder, og en del mindre næringsvirksomhet. Vannverket har et nytt ozon renseanlegg og henter vannet i Væleren. 

 Stillingen vil bestå av daglig administrasjon av driften av vannverket, kontakt med og rapportering til relevante offentlige myndigheter, forberede og tilrettelegge saker for styret. samt holde styret løpende orientert om status i vannverket. Det er mulighet for hjemmekontor. Lønn etter avtale.

 Kontaktpersoner for stillingen er Toril Karlengen (sekretær) tlf. 90 20 77 91 / 32 13 78 24, og Stein Torgersbråten (styreleder) tlf. 41 73 80 34

 Søknader sendes til Tyristrand Vannverk, postboks 4, 3532 Tyristrand eller e-post: tyristrandvannverk@outlook.com. Søknadsfrist 1. juli 2019. 

Årsmøte 8 mai 2019 - tilleggsrapport fra kontrollkomiteen.

27 april 2019 16.31 av Katrine Malmo

Innkalling til årsmøte er sendt ut til alle medlemmer. Vi håper alle tar seg tid til å sette seg inn i de saker det skal stemmes over. Det er mye vi skal igjennom og vi håper å få gjennomført møtet så greit som mulig. Saken om vannmålere blir også et tema på dette møtet og det skal velges nytt styre og ny kontrollkomite. 

Det var mye stoff som skulle på trykk i årsmøteheftet og fordi vi måtte holde oss innenfor 40 sider ift trykksak kostnader måtte vi ta ut skjema for dyretelling av antall ansatte. Disse skjemaene ligger på nettsiden her. De kan evt deles ut på årsmøtet til dem som trenger. 

Den avtroppende kontrollkomiteen hadde ønske om en lengre rapport en det var plass til i heftet. De har derfor skrevet en tilleggsrapport. Den kan lastes ned her. Den vil også bli lagt ut på årsmøtet. 

Vannlekkasje er lokalisert og reparert.

25 mars 2019 16.17 av Katrine Malmo

Etter leting hele dagen mandag 25. mars ble lekkasjen funnet på oversiden av Øvre Kindsåsvei/Hollerud. Lekkasjen ble tettet i løpet av kvelden samme dag. Vanntrykket bør derfor være normalt igjen. Dersom noen fortsatt opplever manglende/dårlig vanntrykk kan det hjelpe å rense siler i blandebatteri. 

Takk for alle meldinger som er til god hjelp for å oppdage og lokalisere vannlekkasjer.

25. mars: Dårlig vanntrykk - mulig vannlekkasje

25 mars 2019 15.34 av Katrine Malmo

Det er registrert et unormalt høyt vannforbruk i dag, og flere har meldt fra om dårlig vanntrykk. Dette skyldes mest sannsynlig en vannlekkasje og feilsøk har pågått i hele dag. Dersom du har tips eller problemer ber vi deg ringe på vakttelefon 90281710 eller på 91898661.

Informasjon kan være til god hjelp for å lokalisere feilen! 

Vi kommer tilbake med informasjon her så snart vi vet noe mer.

Ordinært årsmøte med valg av nytt styre, avholdes 8. mai. Frist for forslag er 1. april.

12 mars 2019 14.47 av Katrine Malmo

Etter at det ekstraordinære årsmøtet har overprøvd styrets vedtak og stemt mot styrets planer om å innføre vannmålere, får dette følgende konsekvenser for det videre styrearbeidet:

De to kommunalt oppnevnte styremedlemmene blir sittende ut sin fireårsperiode (til 2020). Resten av styret inkludert styreleder, samt kontrollkomiteen og en av varamedlemmene trekker seg/stiller ikke til gjenvalg på kommende årsmøte 8. mai 2019. 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til et nytt styre.

Dersom du har forslag til kandidater kan du melde dette til leder av valgkomiteen ved Even Skistad, mobil: 45950028.

Frist for å komme med forslag på kandidater til valgkomiteen og med årsmøtesaker til styret er 1. april.

Årsmøte avholdes 8. mai. Informasjon om tid og sted kommer senere.

Vannmålere ble nedstemt på det ekstraordinære årsmøtet 20.02.19

21 februar 2019 15.34 av Katrine Malmo

Det møtte opp 215 medlemmer på det ekstraordinære årsmøtet, og i tillegg ble det levert 98 fullmakter. 232 stemte for forslaget (se under), 74 stemte imot og 4 stemte blankt. 

Forslaget fra aksjonsgruppa mot vannmålere:

"Vannmålere skal ikke monteres, dog åpnes for at inntil 3% av eierne benytter vannmåler (industri/storforbrukere)."

 

 

 

Årsmøtepapirer til ekstraordinært årsmøte!

14 februar 2019 10.21 av Katrine Malmo

Onsdag 20 februar kl 19.00 blir det årsmøte om vannmålere. Innkallingen er delt ut i alles postkasser og sendt ut til dem med adresse utenfor Tyristrand. Vi håper flest mulig tar seg til til å lese gjennom saken og danne seg en mening.

Utfallet på dette årsmøtet vil påvirke den videre drift av vannverket og vi håper flest mulig tar seg til til å lese og møte opp.

Kan du ikke møte selv kan du sende en person med skriftlig fullmakt fra deg.

Man kan kun være fullmektig for en andelseier i tillegg til å stemme for seg selv. 

Årsmøtepapirene kan lastes ned her.

Ekstraordinært årsmøt på klubbhuset onsd. 20. feb. kl 19.00. om vannmålere. Stans i installasjoner fram til møtet.

03 februar 2019 12.34 av Katrine Malmo

Alle andelseiere vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøtet den 20. februar. Styret har mottatt underskrifter fra 10% av andelseierne med krav om at det holdes avstemming om vannmålere. 

Fram til dette vil videre arbeid med installering av vannmålere bli innstilt. For de som nylig har mottatt brev om installasjon kan de se bort fra dette inntil saken er behandlet og videre beskjed blir gitt. 

Møtet vil bli avholdt på klubbhuset. Innkalling sendes ut i slutten av uke 6. Hold av kvelden!

Styret håper mange setter av tid og møter opp for å avgi sin stemme, da dette vil ha stor betydning for den videre driften av Tyristrand Vannverk. Det er de som møter opp som avgjør dette for alle. 

Det følger en del lesestoff med innkallingen. Vi håper dere tar dere tid til å lese igjennom før møtet!

Vel møtt!

 

 

 

Innkjøringsproblemer etter oppgradering av renseanlegget på Væleren/Dårlig vanntrykk

10 januar 2019 21.05 av Katrine Malmo

Renseanlegget på Væleren ble rett før Jul oppgradert med nye Ozon-anlegg og UV-anlegg. Etter en slik oppgradering må det en innkjøringsperiode til for å få justert mengden med Ozon som tilsettes vannet, slik at anlegget kan arbeide optimalt.

I løpet av innkjøringsperioden har vi fått noen henvendelser fra medlemmer om dårlig vanntrykk. Dette kan ha sammenheng med igangkjøringen av renseanlegget etter oppgraderingen. Ved feil mengder Ozon kan det danne seg biofilm av humus som søker sammen i ledningsnettet. Dette kan legge seg i siler og blandebatteri og forårsake dårligere gjennomstrømning. Vi oppfordrer derfor de som opplever at vannet renner saktere enn før å, kontrollere siler og blandebatterier og rengjøre disse for å se om det hjelper på vanntrykket. Hvis ikke dette hjelper ber vi om at dere tar kontakt med Vannverket.

Prosessen i renseanlegget består av flere barrierer som vannet går gjennom før vannet går ut på ledningsnettet.  Det er tatt ekstra vannprøver i innkjøringsperioden for å kontrollere vannkvaliteten som går ut på nettet, og det er ikke påvist noe unormalt med vannprøvene, så vannet er trykt å bruke.

Med vennlig hilsen

Tyristrand Vannverk SA

 

Informasjonsmøte om vannmålere ble avholdt 26.9.18

28 september 2018 08.57 av Katrine Malmo

Det kom i underkant av 60 andelseiere til informasjonsmøtet om vannmålere. På møtet ble det lagt frem en presentasjon om vannverkets arbeid og hvorfor styret mener det vil være et riktig valg for oss alle å innføre bruk av vannmålere. Det ble også redegjort for noen andre saker som vannverket jobber med.

Når det gjelder prosessen men innstallering av vannmålere har styret valgt å sette ned tempoet noe som en konsekvens av årsmøte. Innstallering av vannmålere hos de fleste bedrifter/næringsdrivende fortsetter som planlagt. Disse vil bli fakturert etter forbruk fra januar 2019.

Når det gjelder private husholdninger vil ingen bli fakturert etter forbruk før januar 2020. De 60 som allerede har fått vannmåle vil inngå i et pilotprosjekt sammen med noen flere og gi oss informasjon om forbruk og avlesningsmetode frem til dette. 

De største gårdsbrukene vil bli gjennomgått til sist. Her må det avklares hvor omfattende det blir å få målt alt vannforbruk, opp mot andre metoder for få til dette på en god måte. 

Presentasjonen fra møtet kan du laste ned her.

 

 

Vannverket inviterer til informasjonsmøte 26. september 2018

06 september 2018 09.00 av Katrine Malmo

Styret i Tyristrand Vannverk inviterer til informasjonsmøte om den generelle situasjonen for vannverket og hvorfor styret mener det er nødvendig og riktig å innføre vannmålere.

Styret vil legge frem en presentasjon om:

- Bakgrunn (hvilke krav og utfordringer står vannverket overfor)

- Gjennomføring (hvordan vil den videre prosessen bli)  

- Konsekvenser (for den enkelte og for vannverkets drift).

 

Etter presentasjonen blir det åpnet for spørsmål og dialog.

 

Sted: Tyristua/kulturhuset på skolen

Tid: onsdag 26. september kl 1830

 

Vel møtt!

Nytt mobilnummer

02 september 2018 21.07 av Katrine Malmo

Tyristrand Vannverk har fått nytt mobilnummer: 90207791.

Kontor ved Væleren har samme nummer som før: 32137824 

Henvendelser besvares normalt på dagtid alle ukedager. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at begge våre ansatte jobber deltid. Derfor kan det være begrenset tilgang enkelte dager. Legg eventuelt igjen beskjed/sms så tar vi kontakt så snart vi kan.

Tørkesommer og vannforbruk

05 august 2018 22.04 av Katrine Malmo

Etter en lang og tørr sommer har det det ved flere vannverk i landet vårt blitt varslet om utfordringer og ekstraordinære restriksjoner. 

Det er derfor fint å kunne si at situasjonen for Tyristrand Vannverk er generelt sett god. Vannforbruket i sommer ligger i snitt opp mot 40 m3 i timen sammenlignet med 26 m3 i timen normalt. Dette legger tidvis et stort press på renseanlegget, som oftest rundt kl 16 hvor renseanlegget går opp mot full kapasitet. Det har kommet meldinger fra en del som sliter med dårlig vanntrykk, og dette er selvsagt ikke ønskelig. 

Vi ber alle våre andelshavere om å utvise ekstra forsiktighet ved vannforbruk og følge de reglene som gjelder for hagevanning. Å fylle basseng med vann dersom dette medfører dårlig vanntrykk hos naboer er ikke bra. Vanning av blomster med vannkanne er ok. Har du spørsmål eller informasjon om problemer med vanntilførsel ta kontakt med oss! 

Årsmøtet - en kort oppsummering

31 mai 2018 08.39 av Katrine Malmo

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 29. mai på klubbhuset med 46 fremmøtte med 59 stemmer. Flere hadde med seg fullmakter fra andre, og enkelte har flere tilknytninger og derfor flere stemmer. 

Det ble et langt møte, fra 1830-2335, og som forventet, ble det en del diskusjon rundt spørsmålet om vannmålere. De fremmøtte ønsket mer informasjon om hensikt og konsekvenser. Årsmøtet ønsket ikke å stemme over forslag C under pkt 10 som omhandlet lovligheten av styrets vedtak om innstallering av vannmålere. Forslagsstiller var tilstede på årsmøtet og trakk sitt forslag etter at styret foreslo og invitere til et medlemsmøte til høsten der informasjon om vannmålere er tema. Samtidig blir videre arbeid med innstallering av vannmålere utsatt til medlemsmøte er avviklet.

Driftsbudsjettet for inneværende år (2018) ble først nedstemt. Årsaken til dette var at årsmøtet ikke ville godkjenne posten som var avsatt til vannmålere. Styret kan ikke jobbe videre uten et godkjent budsjett. Dette ville medført stopp i alt videre arbeid, med store konsekvenser for vannforsyningen. For å unngå dette ble det etter drøftelser i styret foreslått å stryke det som gjenstår på budsjettet under denne posten (noe er allerede brukt). Etter endringen ble budsjettet enstemmig vedtatt. 

Det fremkom ikke noen forslag om mistillit til styret. Samtlige styrerepresentanter ble enstemmig gjenvalgt. 

Styrets vedtak om å innføre vannmålere over en treårsperiode er fortsatt gjeldende, men arbeidet er satt på vent fram til medlemsmøtet. 

Styret har forståelse for at flere ønsket at innstallering av vannmålere skulle vært lagt frem på årsmøtet før det ble vedtatt, selv om styret etter vedtektene har myndighet til å avgjøre dette. Styret er ikke i tvil om at innføring av vannmålere vil være veldig bra for Tyristrand Vannverk. Vi håper vannverkets andelseiere også vil se dette etter en grundigere informasjon på medlemsmøte til høsten.

Styret på sin side må etter dette vurdere om grunnlaget for å fortsette i våre verv er tilstede dersom vi ikke deler andelseiernes syn på hva som er til vannverkets beste. 

Protokoll fra årsmøtet finner du her

Med vennlig hilsen Katrine Malmo, styreleder.

Opplever du problemer med å få kontakt/svar fra vannverket?

31 mai 2018 07.01 av Katrine Malmo

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere opplever det er vanskelig å få svar på telefon og mail til vannverket. Dette beklager vi på det sterkeste. Vi har erfart at mail som skal være sendt ikke har kommet frem. Vi prøver å finne ut hvordan dette kan skje, og rette opp i eventuelle feil. Dersom du ikke får svar på telefon eller etter innsendt mail, ber vi deg derfor vennligst ta kontakt med daglig leder Jann Gunnar Moe enten på jannmo@gmail.com eller mobil 91898661.

Begge våre ansatte arbeider deltid. Det kan derfor ikke alltid forventes svar samme dag som du henvender deg. Telefonen på Væleren er viderekoblet til sekretærs private mobil. Når hun bruker denne gis det etter vår erfaring ikke opptattsignal for innringer. SMS kan også benyttes for å legge igjen beskjed til sekretær på 91120878.

med vennlig hilsen styreleder Katrine Malmo

 

Informasjon om innvesteringer og vannavgifter

11 april 2018 19.31 av Katrine Malmo

 Planlagte innvesteringer i årene som kommer:

 • 2018 - Oppgradering av Ozon og UV aggregat på renseanlegget: Kr 1.500.000
 • 2018 – 2020 Vannmålere: Kr 1.400.000
 • 2019 - Høydebasseng på Fegri: Kr 4.500.000
 • 2019 - 2021 Ny hovedvannledning til Nakkerud: Kr 1.600.000
 • 2019 - 2021 Gjerde rundt renseanlegg og høydebasseng: Kr pris ukjent
 • Etablering av alternativ vannforsyning i samarbeid med Ringerike Kommune. Tidsfrist fra Mattilsynet:  Kr pris ukjent

Inntekter/vannavgifter: Fra 2019 og i årene som kommer vil vannavgiftene stige en del på grunn av kostnader knyttet til innvesteringene som er listet opp ovenfor. Innvesteringene blir lånefinansiert over en tidsperiode på 10 – 15 år for å dempe trykket på høyere vannavgifter. Vannavgiftene avhenger også av inntekter fra tilknytningsavgifter i forbindelse med nybygg. Det er laget et langtidsbudsjett fire år fram i tid som vannverket forholder seg til. Vannavgiftene fastsettes årlig på bakgrunn av driftsbudsjettet i henhold til § 15 i vedtektene. Sammenlignet med private vannverk på samme størrelse som Tyristrand Vannverk har vi erfart at vi ligger godt an prismessig.

Spesielle vilkår hos Tyristrand Vannverk som påvirker vannavgiftene: I motsetning til en del andre vannverk så eier Tyristrand Vannverk ledningsnettet helt fram til stoppekrana hos abonnentene. Skjer det noe med stikkledningen fra hovedledningen og inn til stoppekrana blir dette reparert kostnadsfritt for den enkelte abonnent, men må nødvendigvis hentes inn igjen i vannavgiftene.

Fornyelse av ledningsnettet: I 2017 var vannuttaket fra Væleren ca. 207.000 m3 i motsetning til 2016 hvor vannuttaket var ca. 226.000 m3 og i 2015 ca. 235.000 m3. Samtidig har antall tilknytninger vokst betydelig. Som tallene for vannuttak viser har det vært jobbet godt av en velfungerende driftsavdeling med å få tettet lekkasjene på ledningsnettet, som nå ligger godt innenfor gjennomsnittet på landsbasis. Vannverket fortsetter like fullt utskiftninger av rør med betydelige beløp hvert år for å redusere lekkasjene ytterligere. En bedre oversikt over vannforbruket hos abonnentene samt lekkasjer får vi først når alle abonnentene har fått vannmålere.

Installasjon av vannmålere:

11 april 2018 19.29 av Katrine Malmo

Styret i Tyristrand Vannverk SA besluttet på styremøte 11. oktober 2017 å installere vannmålere hos alle abonnentene. Beslutningen om installasjon av vannmålere kommer i utgangspunktet ikke fordi vannverket ønsker å øke inntektene, det dette kunne vært løst ved å øke den faste avgiften som faktureres i dag. Installasjon av vannmålere er et verktøy for å få bedre kontroll administrativt og driftsmessig.

I løpet av 2016 og 2017 ble det gjennomført en kartlegging av abonnentene til vannverket. Kartleggingen resulterte i at vannverket fant ca 100 abonnenter som var tilknyttet ledningsnettet uten å være registrert i vannverkets medlemsregister. Årsaken til dette er sammensatt. Resultatet for vannverket er betydelige tap av inntekter. Selv med gode rutiner vil det samme kunne skje igjen i framtiden. Vannmålere gjør at det blir enklere og sikrere å følge opp medlemsmassen.

Nyetableringer og salg av boliger: Ved nybygg vil utbygger få utlevert en vannmåler som knyttes til adressen. Er det flere boenheter på samme gnr/bnr/adresse så vil hver enhet få installert vannmåler. Vannmåleren blir liggende i systemet til vannverket og vil ikke bli slettet med mindre den blir demontert og levert inn til vannverket. Blir boenheten solgt så er fortsatt vannmåleren knyttet til boenheten og adressen, og vil bli fulgt opp av vannverket når nye beboere flytter inn.

Manglende info fra abonnentene: I de siste årene har innrapportering til vannverket fra næringsdrivende (antall ansatte), institusjoner (antall ansatte og mennesker for øvrig), gårdbrukere (antall husdyr) og privatboliger (utleieenheter) vært så å si fraværende. Innrapporteringen skal danne grunnlag for fakturering av ekstra vannavgifter for høyere forbruk av vann. De som jobber med dette i vannverket har en vanskelig, for ikke å si umulig oppgave. Ved å ta i bruk vannmålere og fakturere abonnentene etter forbruk fjernes mesteparten av denne problematikken.

Mer kontrollert vannforbruk: Flere vannverk har erfart at vannforbruket synker med opptil 20 % eller mer når abonnentene får vannmålere. En positiv effekt av dette er at områder som tidligere hadde dårlig vanntrykk får bedre vanntrykk. Dette gjør også at det legges mindre press på renseanlegget. Over en lengre tidsperiode må dette sees på som positivt da det vil medføre at dagens renseanlegg vil vare lengre før kapasiteten må oppgraderes. I de neste 5 - 10 årene er det planlagt en betydelig utbygging av boenheter på Tyristrand. Dagens renseanlegg vil sannsynligvis kunne absorbere utbyggingen i lang tid framover ved et mer kontrollert vannforbruk.

Rettferdig fordeling av kostnader: Statistisk er vannforbruket pr person pr år ca 50 m3. Om husholdningen består av en person eller 6 personer så er prisen i dag den samme for alle husholdningene på Tyristrand, noe som gjør at de som bruker lite vann subsidierer de som bruker mye vann. Ved bruk av vannmålere betaler abonnentene etter forbruk, og vil på den måten bidra til renseanleggets økonomi på en rettferdig måte.

Vannavgifter i perioden hvor det installeres vannmålere: Mange vannverk har gjort negative økonomisk erfaringer når de innfører vannmålere. For ikke å havne i en slik situasjon må vi i perioden hvor vi installerer vannmålere gardere oss slik at vi har kontroll på økonomien, noe vi gjør ved å kombinere faste abonnementsavgifter med en avgift pr m3. Når alle har fått installert vannmålere vil det bli enklere å fastsette og justere prisene som vannverket trenger for å dekke kostnadene.

Ønsker du mer info kan du kontakte Jann Moe (918 98 661) eller Katrine Malmo (992 92 453).

Prisliste vannavgift med og uten vannmåler

11 april 2018 19.25 av Katrine Malmo

Ny prisliste for vannavgiften er nå tilgjengelig under her på nettsiden under punkt for vannavgift. Klikk her prisliste

Informasjon om intallering av vannmålere

21 mars 2018 20.27 av Katrine Malmo

Vannverket har i dag et avansert renseanlegg som hele tiden krever ettersyn og oppgradering for å tilfredsstille Mattilsynets krav til kvalitet på drikkevannet. Renseanlegget overvåkes døgnkontinuerlig. For å sikre riktige priser ift forbruk og produksjonskostnader i framtiden har styret i Tyristrand Vannverk SA besluttet å montere vannmålere hos den enkelte abonnent. Vannverket drives etter selvkostprinsippet, og med vannmålere vil det bli enklere for vannverket å justere prisene etter produksjonskostnadene for det totale vannforbruket. Vannmålere vil gi en mer rettferdig ordning ved at den enkelte abonnent betaler for faktisk forbruk, samt en bedre informasjon om lekkasjer på ledningsnettet slik at det kan settes inn nødvendige tiltak.

Vi starter med institusjoner, næringsdrivende og gårdbrukere / husdyrhold i 2018, og fortsetter etter det med resterende abonnenter. Planen er å være ferdig i løpet av 2020. Vannmålerne blir montert av Fossum og Sandum AS. De tar kontakt med den enkelte abonnent og avtaler tidspunkt for installasjonen. Abonnentene må selv betale for monteringen av vannmålerne mens Vannverket betaler vannmålerne.

Vannavgiften vil etter omleggingen til vannmålere bestå av tre faktorer:

 • En avgift gradert etter forbruk.
 • En avgift pr m3 forbruk.
 • En avgift pr vannmåler.

Prisene fastsettes hvert år av styret i Tyristrand Vannverk SA i henhold til Vannverkets til enhver tid gjeldende vedtekter, ref vedtektene § 3 og 15. Prislisten finner du her og vedtektene finner du her.

Det året vannmåleren blir installert vil vi fakturere faste avgifter som før ut året. Etter første måleravlesning går vi over til å fakturere a konto beløp basert på forbruket til den enkelte abonnent. Måleravlesningen skjer automatisk i desember hvert år, mens avregningen skjer i januar året etter mot det som er innbetalt av fastavgifter eller a konto beløp året før. Det året vannmåleren blir installert, vil avregningen bestå av en periode med fast avgift fram til den datoen måleren blir installert, og den resterende perioden av året blir avregnet mot vannmåleren. Prislisten samt eksempler på hvordan abonnentene selv kan regne ut hva de skal betale vil om kort tid bli lagt ut på Vannverkets hjemmesider. Vannverket fortsetter inntil videre praksisen med å fakturere ekstra avgifter for å finansiere større nødvendige investeringer.

En del av abonnentene våre har fra før vannmålere fra Ringerike Kommune som registrerer vannforbruk som grunnlag for fakturering av utslipp til renseanleggene på henholdsvis Tyristrand og Nakkerud. Disse vannmålerne vil bli erstattet med våre målere som både kommunen og vi kan lese av automatisk hver for oss. Våre vannmålere blir montert slik at det er det totale vannforbruket som registreres. De abonnentene som ønsker å registrere vann som ikke går til utslipp må selv sørge for ekstra vannmåler til dette formålet.

NB! På hytter er vannforbruket ofte så beskjedent at installasjon av vannmåler vil være lite hensiktsmessig. Her vil vi opprettholde ordningen med fakturering av årlige faste avgifter til dekning av reparasjoner og vedlikehold av ledningsnettet fram til hyttene.

Har du spørsmål om vannmålerne kan du ta kontakt med Katrine Malmo eller Jann Moe.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Katrine Malmo  (Styreleder)                                                      Jann Moe (Daglig leder)

995 92 453                                                                                        918 98 661

Informasjonsmøtet 12. september 2019

25 oktober 2017 21.43 av Trond Arne Bråthen

Styret i Tyristrand vannverk hadde invitert til et informasjonsmøte om vannverkets status og fremtid samt kommende års vannavgifter torsdag kveld. De fremmøtte fikk først en orientering fra styreleder og hadde deretter anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Kjernen i innledningen var at vannverket står overfor store kostnader til oppgraderinger for å kunne levere vann innenfor regelverket, og til å dekke økte driftskostnader. Dette vil føre til at vannavgiften vil økes betydelig i de kommende årene dersom vannverket skal bestå som selvstendig selskap. Alternativet er å kontakte Ringerike Kommune og be om at kommunen overtar vannverket. Hva dette vil koste andelshaverne er det ikke mulig å gi et nøyaktig svar på før kommunen har opplyst hvilke avgifter andelshaverne vil få etter en eventuell overtagelse. Det nærmeste man kommer i dag er å ta utgangspunkt i kommunens nåværende priser og regne ut derfra. Dette er et valg andelshaverne må ta stilling til.

Styret opplyste at det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte senere i høst for å avgjøre vannverkets fremtid.

Styreleders innledning  kan leses ved å klikke her.