Tyristrand Vannverk

Vannstand Væleren 2

Henviser til dagens artikkel i Ringerikes Blad.( 28.09.2021)

Vanninntaket til renseanlegget ligger nede på ca. 30 meters dyp. Alle vannverkets viktige måltall fra tidlig i august og frem til dags dato indikerer at lav vannstanden ikke påvirker vannkvaliteten og prosessen for rensing av vannet.

Som tidligere beskrevet fungerer renseanlegget godt og du kan trykt bruke vannet du får i din spring.

Har du ytterligere spørsmål, vennligst kontakte oss på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email