Julen 2022

Da vil vi få ønske deg og din familie gode jule forberedelser og en  Riktig God Jul  

Hovedledning mellom Nakkerud – Tyristrand

Da har vannverket gjennomført rehabilitering av ca.2800 meter gammel støpejerns ledning mellom Nakkerud og Tyristrand. Ledningen var fra 1952 og var i dårlig forfatning. Nye ledning er garantert å holde i mer enn 90 år. Det gir en utskifting på 17 % av ledningsnett som er eldre enn 1970 og 4,5 % av totale ledningsnett […]

Oppsummering fra spyling uke 47

Da har vannverket gjennomført plugg spyling gjennom 5 netter i uke 47, spylingen har blitt gjennomført hver natt mellom 21:00 til 06:00. Vi kan konstatere er at det var på tide med spyling av hovedledningen mellom renseanlegget og ned Tyristrand og ned mot fengslet. Vannet du nå får frem til din bolig/næringseiendom går gjennom renere […]

Spyling første natt

Vi fikk noen tilbakemeldinger om at dere som har hus «litt oppi lia «mistet vanntrykket. Det samme vil også skje natt til tirsdag. Vi henstiller til flest mulig om å reduseres sitt vannforbruk mellom 21:00- 06:00 natt til tirsdag, slik at vi kan opprettholde best mulig trykk i hele ledningsnettet. Vi gjentar viktigheten med å […]

Stenging av vannledning mellom Nordre Haug og Hollerud gård

Da er det siste vannavstegning i år i forbindelse med rehabilitering av vannledning mellom Nakkerud og Tyristrand. I morgen 15.november stenges vannet fra Nordre Haug og ved Hollerud gård. Stenging vi være mellom 09:00 –15:00. De som blir berørt vi få egen sms. Husk å fyll opp vann til kaffekoking, drikkevann og annet før stenging […]

Utbedring av lekkasjen ved Skjærdalen

Da er utbedringen gjennomført. Det vare en meget stor lekkasje. Som tidligere skrevet var dette rør fra 1950 tallet. Vannverkets konklusjon blir følgelig, vannverket må raskest mulig starte planmessig utskift av gamle rør for å unngå slike store lekkasjer. Gjennom at vannverket har påstartet kartlegging av ledningsnettet, vil vi få et godt grunnlag for å […]

Informasjon fra Informasjonsmøte 7 november

Vedlagt finner dere aktuell informasjon fra informasjonsmøte 7 . november Presentasjon Drift og prosjekter Presentasjon forhandlinger med kommunen Vannmåler Referat fra møte    

Lekkasje 3 (utbedring)

Da er en lekkasjen funnet og vil bli utbedret. Lekkasjen er i en gammel ledning fra 1950 tallet rett ved Skjærdalen. I morgen vil vi måtte stenge ut vannet fra hovedkum rett ved Skjærdalen. Det medfører at alle fra denne kum, ned mot Tyrifjorden og mot Hønefoss vil få bortfall av van.  Store utbedringer/reparasjon må […]

Lekkasje 2

Mannskapet som er ut med lytteutstyr i Tyristrand for å finne lekkasjen har store utfordringer med å finne lekkasje. Årsaken til disse utfordringer er at det er stor vannstrøm i bekker etc, som gir mye «støy» og derfor er det vanskelig å finne lekkasjen med lytteutstyr. Vi er derfor nødt til å stenget ut i […]