Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand tirsdag 13 september

Etter fremdriftsplan i siste bygge møte skal det på tirsdag 13 september stenges vannet ut mot Nakkerud. Stegeningen vil være kum ved nordre Haug og Bråten kummen. Hvis nye vannprøver for høydebassenget er ok, vil det kun være få andelshavere som blir berørt. Får vi ikke koblet inn høydebassenget på mandag, vil det gjelde alle […]

Koble til ny hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand (trase 1 og 2)

Da er vannprøvene for den nye vannledningen OK. Ny hovedledning vil bli tilkoblet i dag kl 14:00 og vannet vil være borte i kort tid. Det kan bli noe bevegelse i ledningen ut mot Nakkerud i forbindelse med tilkobling, vi anbefaler at du som bor på Nakkerud gjøre følgende: La vannet renn i noen minutter, […]

Tilkobling av ny vannledning, trase 1 og 2

Vannprøve som ble tatt i nye vannledning denne uken var ikke tilfredsstillende. Gjennom helgen vil det bli gjort tiltak for å bedre på vannkvaliteten, i ikke tilkoblet nye vannledning. På mandag vil det bli tatt nye vannprøver. Resultatet av disse prøvene vil foreligge onsdag/torsdag i neste uke. Hvis nye vannprøver er innfor de krav som […]

Ekstra graving i forbindelse med rehabilitering av vannledning

Vannverket opplever dessverre at det må grave ekstra for å finn vannledninger (Stikkledningen). Etter graving skal selvfølgelig stedet settes tilbake til samme stand, som før graving ble påstartet. Årsaken til det er at vannverkets kart underlag ikke er komplett. Det medfører masse ekstra søk for å finne vannledninger. Vær snill å møte «søkegutta» på en […]

Rehabilitering hovedvannledning

Etter siste bygge møte i uke 34 med entreprenør har vi følgende oppdatering. Strekk 1 og 2 ca. 1200 meter fra Nakkerud mot Tyristrand Kobles til ny vannledning mandag 29 august Strekk 3 ca. 600 meter fra Kolbjørnrud mot Tyristrand (Vikersundveien) September/oktober Strekk 4 ca. 600 meter fra Vikersundveien mot Nordre Haug Oktober/november Strekk 5 ca. 600 meter mot […]

Oppheving av kokepåbud

Kokepåbud denne uken ble innført som en ekstra sikkerhet for dere som brukere av vann fra renseanlegget på Væleren.  Det ble besluttet i samarbeid med kommuneoverlegen i Ringerike kommune. Vi beklager de ulemper det har medført for deg og din familie. Vi har siden tirsdag gjennomført ekstra vannprøver flere steder ute i nettet og alle […]

Vannkvalitet fra vannverket

Viser til artikkel i Ringerikes blad den 15.07.2022 Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring. Link: Ringerike, Hole | Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring (ringblad.no) Dere som får vann fra Væleren trenger ikke nå å bekymre dere […]

Vannforbruk juni 2022

Når vi koblet ut gamle vannledning i Trase 2  ut mot Nakkerud og koblet til provisorisk vann, ble en stor vannlekkasje borte. Det medførte økte trykket i hele ledningsnettet, som gjorde at en «sovende» lekkasje ble synlig. Denne ny stor lekkasje ble reparert mandag 27. juni. Vi har nå redusert vannforbruket (lekkasjen i nettet)  med […]

Rehabilitering vannledning Nakkerud – Tyristrand

Etter siste bygge møte i uke 26 med entreprenør har vi følgende oppdatering. Strekk 2 ca. 580 meter (fra Bråten kummen mot Tyristrand) Provisorisk vannledning 100 mm i hele Juli Kobles til ny ledning 200 mm primo august   Strekk 1 ca. 640 meter (fra Nakkerud mot Bråten kummen) Koble til provisorisk vannledning medio august […]