Tyristrand Vannverk

Lekkasje 3 (utbedring)

Da er en lekkasjen funnet og vil bli utbedret. Lekkasjen er i en gammel ledning fra 1950 tallet rett ved Skjærdalen. I morgen vil vi måtte stenge ut vannet fra hovedkum rett ved Skjærdalen. Det medfører at alle fra denne kum, ned mot Tyrifjorden og mot Hønefoss vil få bortfall av van.  Store utbedringer/reparasjon må […]

Lekkasje 2

Mannskapet som er ut med lytteutstyr i Tyristrand for å finne lekkasjen har store utfordringer med å finne lekkasje. Årsaken til disse utfordringer er at det er stor vannstrøm i bekker etc, som gir mye «støy» og derfor er det vanskelig å finne lekkasjen med lytteutstyr. Vi er derfor nødt til å stenget ut i […]

Vannlekkasje

Vi har fått en stor vannlekkasje i ledningsnettet. Det er bestilt opp hjelp for å søke og finne lekkasjen. Hvis du ser noe som kan indikere en større vannlekkasje, ber vi deg ringe inn til vannverket på 32 13 78 24 eller sende en e-post. Når lekkasjen er funnet vil det umiddelbart blir gjennomført reparasjon. […]

Informasjonsmøte 7 november 2022

Tyristrand vannverk har gleden av å kalle inn til informasjonsmøte. Tidspunkt: Mandag 7.november kl. 18:00 -21:00 Sted: Kulturhuset Tyristrand skole   Styret vil gi medlemmene er status i viktige saker det jobbes med og håper flest mulig har muligheten til å møte og gi gode innspill. Saker som vil bli berørt: Drift av vannverket Status […]

Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand den 5 og 6 oktober

Etter fremdriftsplan i siste byggemøte skal det på onsdag 5 oktober og torsdag 6 oktober stenges vannet ut mot Nakkerud. Stengningen vil være fra kum ved nordre Haug og til og med ned til Bråten kummen. Dere ute på Nakkerud vi få vann fra høydebassenget Det skal koble til ny hovedledning og koble nytt strekk […]

Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand tirsdag 13 september

Etter fremdriftsplan i siste bygge møte skal det på tirsdag 13 september stenges vannet ut mot Nakkerud. Stegeningen vil være kum ved nordre Haug og Bråten kummen. Hvis nye vannprøver for høydebassenget er ok, vil det kun være få andelshavere som blir berørt. Får vi ikke koblet inn høydebassenget på mandag, vil det gjelde alle […]

Koble til ny hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand (trase 1 og 2)

Da er vannprøvene for den nye vannledningen OK. Ny hovedledning vil bli tilkoblet i dag kl 14:00 og vannet vil være borte i kort tid. Det kan bli noe bevegelse i ledningen ut mot Nakkerud i forbindelse med tilkobling, vi anbefaler at du som bor på Nakkerud gjøre følgende: La vannet renn i noen minutter, […]

Tilkobling av ny vannledning, trase 1 og 2

Vannprøve som ble tatt i nye vannledning denne uken var ikke tilfredsstillende. Gjennom helgen vil det bli gjort tiltak for å bedre på vannkvaliteten, i ikke tilkoblet nye vannledning. På mandag vil det bli tatt nye vannprøver. Resultatet av disse prøvene vil foreligge onsdag/torsdag i neste uke. Hvis nye vannprøver er innfor de krav som […]

Ekstra graving i forbindelse med rehabilitering av vannledning

Vannverket opplever dessverre at det må grave ekstra for å finn vannledninger (Stikkledningen). Etter graving skal selvfølgelig stedet settes tilbake til samme stand, som før graving ble påstartet. Årsaken til det er at vannverkets kart underlag ikke er komplett. Det medfører masse ekstra søk for å finne vannledninger. Vær snill å møte «søkegutta» på en […]