Tyristrand Vannverk

Utbedring av lekkasjen ved Skjærdalen

Da er utbedringen gjennomført. Det vare en meget stor lekkasje.

Som tidligere skrevet var dette rør fra 1950 tallet. Vannverkets konklusjon blir følgelig, vannverket må raskest mulig starte planmessig utskift av gamle rør for å unngå slike store lekkasjer.

Gjennom at vannverket har påstartet kartlegging av ledningsnettet, vil vi få et godt grunnlag for å finne gamle ledninger og planmessig starte rehabilitering/utskift fremover.

I forbindelse med utsendelse av sms varsel for denne jobben ble vi oppmerksom på at det var i feil i kartdelen i programmet, det medførte at noe ikke fikk varsel. Vi tok umiddelbart kontakt med leverandøren av programmet og feilen ble rettet på fredag.

Vi beklager til de som ikke fikk sms 10 og 11 november.

Stor takk til utførende entreprenør og rørlegger som prioritert oss for å få tettet lekkasjen raskest mulig.

Det blir ingen stenging av vann i dag mandag 14. november.

Dele inlegget

Facebook
Email