Tyristrand Vannverk

Stenging av vannledning mellom Nordre Haug og Hollerud gård

Da er det siste vannavstegning i år i forbindelse med rehabilitering av vannledning mellom Nakkerud og Tyristrand.

I morgen 15.november stenges vannet fra Nordre Haug og ved Hollerud gård.
Stenging vi være mellom 09:00 –15:00. De som blir berørt vi få egen sms.

Husk å fyll opp vann til kaffekoking, drikkevann og annet før stenging av vannet.

Når du får vannet tilbake på ettermiddagen, anbefaler vannverket at du gjøre følgende:
• La vannet renn i en god stund, helst fra utekran
• Anbefaler at du også sjekker siler i kraner, filter og trykk reduksjonsventil som ekstra sikkerhet

Har du ikke fått vannet tilbake på ettermiddagen, må du ringe vannverket raskest mulig på 32 13 78 24.

Vil her få takk utførende entreprenør og annet teknisk personell for godt utført jobb i hele anleggsperioden.

Takk til alle andelshavere for forståelse og fleksibilitet i hele anleggsperioden

Dele inlegget

Facebook
Email