Tyristrand Vannverk

Spyling første natt

Vi fikk noen tilbakemeldinger om at dere som har hus «litt oppi lia «mistet vanntrykket. Det samme vil også skje natt til tirsdag. Vi henstiller til flest mulig om å reduseres sitt vannforbruk mellom 21:00- 06:00 natt til tirsdag, slik at vi kan opprettholde best mulig trykk i hele ledningsnettet.

Vi gjentar viktigheten med å spyl godt før du begynner å bruke vannet på morgenen hele uke 47.

Vi fortsetter i dag spylingen fra kl 21:00 til tirsdag morgen 06:00 . De som vil bli berørt vil være alle inn mot Holleia, det  vil også gjelde alle fra renseanlegget og ned til Pjåkaveien  De som får stengt vannet vi få egen sms i løpet av dagen.

Fra onsdag vil dere ikke opplever bortfall av trykk, da renseanlegget vil være innkoblet og det er kun de som blir direkte berørt av spylingen som får bortfall av vann.  De som får stengt vannet vi få egen sms.

Vi beklager de ulemper som oppstår i forbindelse med spylingen i hele uke 47

Resultatet fra spylingen viser at det var på høy tid å få spylt ledningen fra renseanlegget.

Det som er positivt, er at vannverket nå er i gang med planmessig spyling av hovedledningsnettet. Gjennom dette arbeidet vil kvaliteten på vannet øke.

Hvis du vet at din nabo ikke har internett, var da god å informer din nabo om denne meldingen eller be de ringe vannverket.

 

Har du spørsmål vennligst ring oss på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email