Årsmøte 2022

Styret og administrasjonen er godt fornøyd med gjennomføringen av møte. Vi tenker her på at det var første gang vi gjennomføre et digital/hybrid møte. Vi håper at enda flere oppretter en profil i Orgbrain, slik at man kan stemme digitalt. Vi har også fått mange tilbakemeldinger på at det var enkelt å kunne stemme digital […]

Veileder ved elektronisk årsmøte for Tyristrand Vannverk SA

Det ordinære årsmøte holdes i år som et elektronisk møte. Møtet foregår via fysisk og digitalt oppmøte, men selve avstemmingen gjøres direkte i portalen til Orgbrain. Også innlogging til Video tjenesten skjer via portalen til Orgbrain. For å hjelpe deg med å bruke portalen til Orgbrain, finner du her en brukerveiledning. Skulle du ha behov […]

Årsmøte tirsdag 7 juni 2022

Vedlagt finner du årsmøte papirer for årsmøte 2022.  Skulle du ha behov for utskift kan det hentes på kontoret mellom 08:00 -12:00, Skjærdalen 2, Tyristrand Årsmøte 2022 Sted: Tyristrand skole, gymsal  1) Dato: Tirsdag 7 Juni Tid: 18:00- 21:00 Innregistrering starter kl: 17:00 Dørene stenger kl 18:00 av hensyn til innregistrering og åpning av møte. […]

Årsmøte 2022

Da nærmer det seg ordinært årsmøte. Dato  for årsmøte er satt til 7.juni og som tidligere avholdes det på Tyristrand skole. Møtestart er kl: 18:00 Hvis du ønsker en sak opp i årsmøte, må det meldes skriftlig. Administrasjonen må ha mottatt saken senest 18.mai. (enten pr mail eller post) Mailadresse: post@tyristrandvannverk.no eller post: Skjærdalen 2, […]

Ekstraordinært årsmøte 18 november 2021

Styret og administrasjonen er godt fornøyd med gjennomføringen av møte. De ny representanter som ble valgt inn i styret, takker for tilliten. Er det spørsmål til protokollen eller andre saker i tilknytning til møte, vennligst ring administrasjonen Protokoll

Ekstraordinært årsmøte (2)

18. november 2021 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettshallen i Tyristrand. Møte starter kl 18:00. Vi ber om at du kommer senest 17:45 for innregistrering til møte. Sakspapirer ligger nå som vedlegg i denne nyhetsmeldingen. Saklisten er som beskrevet i årsmøtehefte. De som ønsker papirutgave kan hente dette på vårt kontor i Skjærdalen 2, alternativt kan […]

Ekstraordinært årsmøte (1)

18. november 2021 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettshallen i Tyristrand. Møte starter kl 18:00. Vi ber om at du kommer senest 17:45 for innregistrering til møte. Sakspapirer og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før møte, som er kravet i henhold til loven. Vi søker å få lagt ut dokumenter […]

Årsmøte 2021 -2

Hei Da er endelig Årsmøte heftet komplett. Det er en beskrivelse/resyme for 2020. Styre, revisjon, kontrollkomiteen og daglig leder har laget sine rapporter som ligger inne i hefte. Rapport fra daglig leder beskriver noe om nå situasjonen i 2021. Ønsker du en utskrift av årsmøtet heftet, er du velkommen til kontoret fra mandag. Har du […]