Tyristrand Vannverk

Ekstraordinært årsmøte 18 november 2021

Styret og administrasjonen er godt fornøyd med gjennomføringen av møte.

De ny representanter som ble valgt inn i styret, takker for tilliten.

Er det spørsmål til protokollen eller andre saker i tilknytning til møte, vennligst ring administrasjonen

Protokoll

Dele inlegget

Facebook
Email