Tyristrand Vannverk

Veileder ved elektronisk årsmøte for Tyristrand Vannverk SA

Det ordinære årsmøte holdes i år som et elektronisk møte.
Møtet foregår via fysisk og digitalt oppmøte, men selve avstemmingen gjøres direkte i
portalen til Orgbrain. Også innlogging til Video tjenesten skjer via portalen til Orgbrain. For å
hjelpe deg med å bruke portalen til Orgbrain, finner du her en brukerveiledning.

Skulle du ha behov for teknisk support, kan du kontakte Orgbrain på telefon 22 12 00 28
eller e-post: hei@orgbrain.no

Veileder: https://tyristrandvannverk.no/wp-content/uploads/2022/06/Veileder-ved-elektronisk-arsmote-i-Tyristrand-Vannverk-SA-2.pdf

Styret

Dele inlegget

Facebook
Email