Tyristrand Vannverk

Oppsummering fra spyling uke 47

Da har vannverket gjennomført plugg spyling gjennom 5 netter i uke 47, spylingen har blitt gjennomført hver natt mellom 21:00 til 06:00. Vi kan konstatere er at det var på tide med spyling av hovedledningen mellom renseanlegget og ned Tyristrand og ned mot fengslet. Vannet du nå får frem til din bolig/næringseiendom går gjennom renere […]

Spyling første natt

Vi fikk noen tilbakemeldinger om at dere som har hus «litt oppi lia «mistet vanntrykket. Det samme vil også skje natt til tirsdag. Vi henstiller til flest mulig om å reduseres sitt vannforbruk mellom 21:00- 06:00 natt til tirsdag, slik at vi kan opprettholde best mulig trykk i hele ledningsnettet. Vi gjentar viktigheten med å […]

Spyling av hovedledning fra renseanlegget og ned til Tyristrand i uke 47

I uke 47 skal det gjennomføres spyling av hovedledning fra renseanlegget ved Væleren og ned til Tyristrand. I tillegg vil også ledningen ned til Fengslet bli spylt. Arbeidet vil skje i tidsrommet mellom 21:00 – 06:00 fra natt til mandag og til og med natt til fredag.  Oppstart søndag 21. november 21:00. Spyle teamet startet […]