Tyristrand Vannverk

Spyling av hovedledning fra renseanlegget og ned til Tyristrand i uke 47

I uke 47 skal det gjennomføres spyling av hovedledning fra renseanlegget ved Væleren og ned til Tyristrand. I tillegg vil også ledningen ned til Fengslet bli spylt.

Arbeidet vil skje i tidsrommet mellom 21:00 – 06:00 fra natt til mandag og til og med natt til fredag.  Oppstart søndag 21. november 21:00.

Spyle teamet startet spylingen oppe ved renseanlegget og arbeide seg nedover mot Tyristrand. De vil gjøre sitt ytterste for å unngå urent vann i ledningsnettet etter hver spyling. De vil spyle ut urent vann fra ledningsnettet, men noe vil kunne komme til husstander hver morgen etter at arbeidet er avsluttet.

Når vannet er tilbake om morgenen, spyl ut vann på den kranen som er nærmest vanninntaket (påkobling på hovedledning)på boligen. Detter for å unngå eventuelt urenheter i resten av røranlegget inne i boligen.

Til dere som blir direkte berørte forbindelse med spyling, dvs. langs hovedledning fra renseanlegg og ned til fengslet.  Når du får sms om stenging/bortfall av vann hos deg, anbefaler vannverket at du stenger utvendig stoppekran og -eller innvendig stoppekran før spyling starter. Dette for å unngå urent vann inn i din bolig.

De som vil bli direkte berørt med stengt vann, vil få egen SMS.

Vanntrykket vil bli vesentlig redusert i hele ledningsnettet når hovedledningen ved renseanlegget stenges fra 21:00. Anbefaler at du i stenge perioden bruker minst mulig vann.

Vi anbefaler at alle i Tyristrand området, i denne perioden, er spesielt oppmerksomt på mulig urenheter i egne siler, filter og trykk reduksjonsventil. Vannverket anbefaler at du gjennomfører grundig rensing av egne innvendig siler, trykk reduksjonsventil og filter i uke 48.

I hele uke 47 vil det bli tilført maksimal godkjent klormengde i forbindelse med spyling.

Vi minner om at det er boligeier som er ansvarlig for utvendig – innvendig stoppekran (stenge ventil) til boligen sin

Vi beklager de ulemper det vil medføre for deg, men vi er sikre på at du får «renere» vann etter spylingen.

Har du spørsmål, vennligst ring 32 13 78 24 (08:00 -16:00)

Dele inlegget

Facebook
Email