Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje

Vi har en stor vannlekkasje i ledningsnettet. Varme og Sanitær AS er nå på vei ut for å sjekke og vil oppdatere oss på situasjonen. De første som har meldt fra er beboere på Nakkerud.

For at ikke rentvannsbassenget på Væleren skal gå tomt ber vi om minimal bruk av vann frem til ny oppdatering

De som trenger rent vann til drikke, kan hente det fra vanntanken på Tyribo.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Det er da viktig å følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Vi legger ut fortløpende oppdatert informasjon her på vår hjemmeside.

Dele inlegget

Facebook
Email