Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje

Vi har fått en stor vannlekkasje i ledningsnettet.

Det er bestilt opp hjelp for å søke og finne lekkasjen. Hvis du ser noe som kan indikere en større vannlekkasje, ber vi deg ringe inn til vannverket på 32 13 78 24 eller sende en e-post. Når lekkasjen er funnet vil det umiddelbart blir gjennomført reparasjon. De berørte vil da få egen sms i tillegg til at det blir lagt ut informasjon på hjemmeside og Facebook.

Vi ber deg følge med på hjemmesiden, slik at du er oppdatert på fremdriften.

Husk å la vannet renne godt  etter at vannet er kommet tilbake etter avstenging. Det beste er å bruke utekran slik at du ikke får mindre urenheter i filter og siler.

Dele inlegget

Facebook
Email