Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje 2

Vannlekkasjen er ikke på Nakkerud med en annet sted på Tyristrand. Det søkes nå intenst for å finne lekkasjen. Flere personer er involvert i lekkasjesøket. Det er nå for tidlig å si hvor raskt vi får utbedret feilen. Målsetningen er å utbedre feilen i natt.

Denne lekkasjen er stor, da det nå forbrukes mer vann enn hva anlegget klarer å produsere. Det vil si at det forbrukes vann fra rentvannsbassenget på Væleren. Høydebassenget på Nakkerud er tomt . Hvis forbruket ikke forverres, vil det være vann i morgen tidlig.

Husk tidligere råd ved store lekkasjer.

Dele inlegget

Facebook
Email