Tyristrand Vannverk

Sykdom i administrasjonen, derfor vil kontoret på Skjærdalen 2 som hovedregel være ubetjent inntil videre

Dersom du har saker til administrasjonen bruk mail: post@tyristrandvannverk.no.

Vi har redusert kapasitet, men innkomne saker blir besvart fortløpende.
Dersom du ringer telefonnummer 32137824 vil du få tre innvalg:

  • Tastevalgt 1 for akutte hendelser (24/7 vakttelefon)
  • Tastevalgt 2 for administrasjon
  • Tastevalgt 3 for drift av renseanlegget og ledningsnettet
  • Tastevalgt 4 for daglig leder

Tastevalg 2 leder til en betjent telefonsentral som tar i mot beskjed og sender e-post til Tyristrand Vannverk SA. Disse forespørslene vil bli behandlet på lik linje som e-post som kommer inn direkte til post@tyristrandvannverk.no

Hilsen administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email