Tyristrand Vannverk

Her finner du det seneste fra Tyristrand Vannverk!

Årsmøte 2021 -1

Grunnet tidspress og andre årsaker har styret sett seg nødt til å utsette årsmøtet til 24 juni. Årsmøtehefte legges på  hjemmeside så snart det er

Les mer »

Informasjon 04-2021

Renseanlegget: Fra ultimo februar fikk vannverket 2 nye Ozon generatorer som nå fungerer 100 %.  Ved at begge Ozon generatorene nå er i optimal drift, gjør

Les mer »

Årsmøte 2021

Vi er også i år nødt til å forholde oss til de regler som gjelder om Covid-19. Det medfører at det heller ikke i år

Les mer »

Lekkasje i ledningsnettet

Vi trenger bistand fra deg som andelshaver, slik at vi får kartlagt  lekkasjer i ledningsnettet. Ved at du hjelper oss får vi redusere bruken av

Les mer »

Nakkerud vannlekkasje

Da er lekkasjen stoppet og anlegget er i ferd med å komme tilbake til normal drift. Nå skal alle ha fått tilbake vannet i sin

Les mer »