Tyristrand Vannverk

Her finner du det seneste fra Tyristrand Vannverk!

Ekstraordinært årsmøte (2)

18. november 2021 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettshallen i Tyristrand. Møte starter kl 18:00. Vi ber om at du kommer senest 17:45 for innregistrering

Les mer »

Intensjonsavtalen (1)

Nå er intensjonsavtalen med kommunen underskrevet. Det kommer mer informasjon om dette i papirene til ekstraordinært årsmøte som kommer senest onsdag. men legger ut selve

Les mer »

Styreverv for vannverket

Dagens styre henstiller til alle andelshavere om å gjøre en ny god og viktig vurdering om du ønsker å være en del av styret i Tyristrand Vannverk. Det

Les mer »

Ekstraordinært årsmøte (1)

18. november 2021 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettshallen i Tyristrand. Møte starter kl 18:00. Vi ber om at du kommer senest 17:45 for innregistrering

Les mer »

Vannstand Væleren 2

Henviser til dagens artikkel i Ringerikes Blad.( 28.09.2021) Vanninntaket til renseanlegget ligger nede på ca. 30 meters dyp. Alle vannverkets viktige måltall fra tidlig i

Les mer »