Tyristrand Vannverk

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien

Torsdag 28 april vil det bli utført arbeid for å reparere en relativt stor lekkasje i Holleiaveien ved Bråten bru. Arbeidet starter opp kl 09:00. Vannet vil bli borte i perioden mens reparasjonen pågår.

Dette vil følgelig påvirke at flere husstander langs Holleiaveien blir uten vann i en periode. Da vi har noe dårlig kartdata på kummer og stengekraner er vi noe usikker på hvem som blir berørt. Vi anbefaler at alle langs Holleiaveien agerer som om at vannet blir borte.

Fyll opp noen kanner med vann, slik at du har til kaffetrakter, drikkevann, etc.

Denne lekkasjen er meldt inn fra en andelshaver, etter at personen hadde vært på en gåtur. Tusen takk til innmelder.

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Dele inlegget

Facebook
Email