Tyristrand Vannverk

Reperasjon av vannlekkasje i Holleiaveien (1)

Torsdag 28 april ble det som planlagt gravd ved vannlekkasjen i Holleiaveien ved Bråten bru.

Når det ble gravd viste deg seg at vannlekkasjen er i vannledning til kraftverket. Skjærdalen eiendom har nå tatt over ansvaret for å tette lekkasjen.

Det vi si at denne lekkasje ikke hadde noen innvirkning for vannverket.

Vi ønsker og henstille sterkt at du fortsatt melder tilbake til oss om mulig vannlekkasje i ledningsnettet. Det er bedre å sende inn en melding for mye enn ingen.

Bruk mail: tyristrandvannverk@outlook.com

Har du spørsmål vennligst ring på vår kontortelefon 32 13 78 24 mellom 08:00 -16:00

Dele inlegget

Facebook
Email