Tyristrand Vannverk

Rehabilitering hovedvannledning

Etter siste bygge møte i uke 34 med entreprenør har vi følgende oppdatering.

Strekk 1 og 2 ca. 1200 meter fra Nakkerud mot Tyristrand

 • Kobles til ny vannledning mandag 29 august

Strekk 3 ca. 600 meter fra Kolbjørnrud mot Tyristrand (Vikersundveien)

 • September/oktober

Strekk 4 ca. 600 meter fra Vikersundveien mot Nordre Haug

 • Oktober/november

Strekk 5 ca. 600 meter mot Tyristrand

Totalt ca 300 meter

Med forbehold om endring i fremdriftsplan

Ved nye strekk gjøres følgende arbeidsoppgaver

 • Rygge skog/kratt ved behov
 • Lednings kartlegging
 • Grave frem anboring til stikkledninger på hovedledning
 • Trekke provisorisk vannledning på bakken
 • Kobling til provisorisk vann etter kloring av ledning
 • Sveise og legge ut ny vannledning
 • Trekke ny vannledning inn i gamle vannledning
 • Klore, ta vannprøve og tykk teste ny vannledning før tilkobling
 • SMS sendes ut til berørte ved på og avkobling av provisorisk vann

 

Vannmerket har nå redusert lekkasje i ledningsnettet med mer enn 35 %. Forbruket nærmer oss nå et riktig nivå. Tetting av lekkasjer medfører også noe økt vanntrykk i hele nettet. Da er det alltid en «fare» for at «gamle sovende» lekkasjer bli synlige og må utbedres. Vi ber deg være oppmerksom på mulig lekkasjer i ditt nærområde. Meld tilbake til vannverket hvis du ser noe som ser ut som lekkasje.  Husk også å sjekke din trykkreduksjons ventil.

Har du spørsmål vennligst ring oss på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email