Tyristrand Vannverk

Stenging av hovedledning mellom Nakkerud og Tyristrand

Da er vi endelig i gang med rehabiliteringen av vannledningen mellom Nakkerud og Tyristrand. Rehabilitering/knusing av gamle ledning og trekke ny ledning starter så snart periodisk vann er tilkoblet. Oppstarten er dessverre noe forsinket, mye på grunn av kartlegging av stikkledningen på hovedledningen. Vi har opplevd mye avvik mot de kartdata vi har tilgjengelig.

Første ledningstrase fra Bråten kummen og ca. 600 meter  mot Tyristrand:

I forbindelse med at det skal kobles provisorisk vannledning vil vannet ut mot Nakkerud bli stengt torsdag 9 juni, fra ca kl 08:30 til ca. 15:30. Egen sms sendes til de berørte.

Beboere etter Båten kummen, mot Nakkerud vil ha vann fra høydebassenget i perioden vannet er stengt.

For dere som bli berørt husk å fyll opp vann før stenging. Vanntank med rent vann vil bli plassert ved Hollerud, Vikersundveien 341.

Har du spørsmål, vennligst ring 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email