Ansatte

ANSATTE

Daglig leder:
Rune Fredheim

Mobil: 90831835
Epost: rune.fredheim@tyristrandvannverk.no

Administrasjon:
Toril Karlengen
Mobil: 90207791
Epost: Toril@tyristrandvannverk.no

DRIFT
Teknisk drift og vedlikehold av vårt ledningsnett utføres ihht rammeavtale mellom Tyristrand Vannverk og Varme og Sanitær AS

Skulle du ha behov for rørleggertjenester i egen bolig eller frem til og med din stoppekran kan du kontakte Varme og Sanitær AS på 32 10 98 50