Tyristrand Vannverk

Informasjon 01-2021

Til andelshaverne i Tyristrand Vannverk SA.

Først vil vi få ønske deg og din familie er Riktig godt nyttår

Som kjent har Tyristrand Vannverk har hatt et noe turbulent 2020 med tanke på urenheter i vannet og for dårlige varslingsrutiner ved akutte hendelser. Dette beklager vi på det sterkeste.

Administrasjonen og styret vil nå sammen med ny daglig leder sette mye sterkere fokus på bedret vannkvalitet, gjennom å iverksette flere tiltak. Det skal også utarbeides en plan (oversikt) for varsling ved akutte hendelser og varsling ved periodisk vedlikehold av vannledningene. I tillegg vil det gjennomføres oppdragering på renseanlegget på Væleren etter innspill fra være samarbeidspartnere/leverandører.

Fra januar 2021 har vi valgt å gå over til nytt og enklere regnskapsprogrammet som vil frigjøre tid hos administrasjonen. Denne overgangen gjør at alle som i dag har avtalegiro eller efaktura må opprette dette på nytt i januar 2021. Vi beklager denne ulempen.

Vi har et ønske og en målsetning om at flest mulig bruker faktura via e-post, avtalegiro eller efaktura. Dette vil forenkle vår fakturering.

Som nevnt ovenfor vil vi jobbe for bedre varsling og informasjon til dere som andelshavere. For at dette skal kunne gjennomføres trenger vi din hjelp. Vi ber derfor om at du sender oss følgende, så snart som mulig:

  • Mobilnummer for mottak av SMS (varsling)
  • Din mailadresse

Husk også å merk hvilken adresse/gårds- og bruksnummer det gjelder.

Vennligst send den informasjonen til følgende mail:  tyristrandvannverk@outlook.com

Følg også med på vår nettside: www.tyristrandvannverk.no for oppdatert informasjon.

Dele inlegget

Facebook
Email