Tyristrand Vannverk

Dagens Status:

normal drift


Planlagt vedlikehold/pluggkjøring av vannledninger: 

Mandag 11 desember fra kl. 08.00-16.00: Tyribo- Vesetrud.

Tirsdag 12 desember fra kl. 08.00-16.00: Svenskerudveien.

 se siste nytt for mer info

Kontortelefon

Berdskapstelefon ved akutte hendelser

Vi jobber med oppdateringer/endringer på hjemmesiden.

Ofte stilte spørsmål

Svar: Helt bortfall av vann eller at du oppdager en stor vannlekkasje.

Beredskapstelefonen skal IKKE brukes ved administrative henvendelser!

Svar: Andelshaver har ansvar t.o.m. utvendig stoppekran, så det er andelshavers ansvar.

Svar: Nei. Dersom problemet er inne i huset må du kontakte en rørlegger og betale for det selv.

Svar: Det er andelshavers ansvar fra stoppekrana og inn til huset, samt inni huset. Vet du ikke hvordan du renser silene, kontakt en rørlegger.

Svar: Nei, Vi fakturerer den andelshaver som var på det tidspunktet faktura ble sendt for hele beløpet.

Svar: Referansenummeret er kundenummeret ditt.

Svar: Nei, så lenge boligen er regulert med utleie enhet så fakturerer vi. Da må du melde inn bruksendring til kommune. Du kan også evt. søke vannverket om midlertidig stans i fakturering ved at stoppekrana plomberes (dersom det er egen stoppekran). Regelverk for dette finnes på hjemmesiden.

Svar: Meld inn ditt telefon nummer til oss!

Arealet som utgjør Vælerens lokale nedbørsfelt går fram av kart på denne nettsiden.

For å lese mer om dette og se våre restriksjoner