Tyristrand Vannverk

VIKTIG INFO TIL ALLE SOM ER BERØRT AV SPYLINGEN

Stenging av stoppekran

Vi har funnet en feil i stikkledning ved Nakkerudalleen. Vi ber alle som har mulighet til å stenge av innvendig stoppekran i huset og sjekke for lekkasje. Når du skal åpne vannet igjen etter stengingen (kl.16.00) så spyl ut i utekran dersom du har frostsikring, eller første kran etter inntaket for å slippe å få mye humus/slam i kranene dine.

Hilsen Administrasjonen

Dele inlegget

Facebook
Email