Tyristrand Vannverk

Videreføring av kokepåbud for alle på nedsiden av riksveien på Nakkerud

Vi må dessverre videreføre kokepåbudet for alle beboere på Nakkerud som får vann fra hovedledningen som går ned Nakkerudgata. Vi har fremdeles påvist for høye verdier av koliforme bakterie på prøvepunkt på denne strekningen. Alle de berørte bor fra Riksveien og ned mot fjorden. Kokepåbudet vil vare til og med fredag 3.november 2023 eller til ny beskjed kommer. SMS sendes ut til de berørte.

Alle som bor på oversiden av riksveien kan igjen drikke vannet fra springen da vannprøvene tatt på disse prøvepunktene viser godkjente verdier. Kokepåbudet opphører for alle de som bor på oversiden av riksveien. SMS sendes ut fredag 27.10.

Det vil bli igangsatt nye tiltak for å bedre kvaliteten på vannet for alle de berørte som fremdeles må koke vannet.

Hilsen administrasjonen

Dele inlegget

Facebook
Email