Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje siste natt

Nok en gang er det kulden som setter oss på prøve.

I natt har det vært en stor vannlekkasje i en kum ved fengslet. Det har medført et meget stort vannforbruk i ledningsnettet, som muligens kan ha medført at det er løsnet urenheter fra rørsidene.

Varme og Sanitær AS var raskt ute å hjalp oss med å begrense lekkasjen og har nå god kontroll på utbedringen av skaden.

Rådet fra oss er at du bruke minst mulig vann på dagen i dag. Det er en mulighet for at du får møkkete vannet i ledningen frem til din bolig. Anbefalingen er at du åpner din utekran for å slippe ut mesteparten av det vannet som står frem til din bolig. Har du ikke utekran, ta av silen i dine kraner og la vannet renne i en stund. Det anbefales også at du rense alle siler/filter inne i/til huset om du blir/er berørt.

Er noe uklart ring oss på vår kontortelefon: 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email