Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje Nakkerud

Produksjonen (forbruk) av rent vann er nå på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Selv om vi er godt innenfor renseanleggets kapasitet, henstiller vi til alle om at det brukes så lite vann som mulig i periode frem til vi har fått funnet lekkasjen/feilen og gjennomført utbedringer. Vannbassenget på Nakkerud er tomt, noe som gjør at vi har redusert reservevann kapasitet. Det er nå kun reservevann på Væleren. Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter litt klor for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet.

Vi følger nå også ekstra godt med på forbruket fra Væleren.

Lekkasjesøk fortsetter i morgen og vi har stor tro på at lekkasjen/feilen blir utbedret i morgen.

Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo inntil vi har fått utbedret feilen.

Som tidligere anbefalt, etter store lekkasjer, kan det komme noe grums(uklart vann) i vannet i en periode. Grunnen til grumset (uklart vann) skyldes stor hastighet og mye gjennomstrømning i ledningsnettet når det var lekkasje.

Det er da viktig å følge tidligere råd som er blitt gitt: Rens sil på hovedvanninntaket og alle siler på kraner inne i huset.

Når vi vet mer om omfanget av feilen, i morgen, vil det bli lagt ut informasjon på vår hjemmeside.

Er det noe du lurer på kan du ring oss på 32137824 (08:00-16:00)

Dele inlegget

Facebook
Email