Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje Nakkerud -2

Lekkasjen er ikke funnet p.t. Vi fikk dessverre en forsinkelse i feilsøkingen, grunnet hendelsen på kirken i dag tidlig.

Produksjonen (forbruk) av rent vann er fortsatt på ca. 900m3/døgn som er godt innenfor kapasiteten til renseanlegget. Vannbassenget på Nakkerud er nå i ferd med å fylles opp igjen, noe som gjør at vi om kort tid er tilbake til normalen med henblikk på reservevann kapasitet. Renseanleggets 2 barrierer fungerer godt, men vi tilsetter fortsatt litt klor, for å legge inne en ekstra sikkerhet på vannet som sendes ut i ledningsnettet.

Du kan nå bruke vann som normalt. Vi følger også nøye med på vannforbruket fra Væleren og skulle det bli påkrevet må vi gjennomføre tiltak.

Lekkasjesøk fortsetter og lekkasjen/feilen vil bli utbedret i løpet av kort tid. Beredskaps tanken for rent vann vil bli stående på Tyribo inntil vi har fått utbedret feilen.

Er det noe du lurer på kan du ring oss på 32 13 78 24 (08:00-16:00).

Vennligst ikke bruk vakttelefon nummert uten at det er en akutt og viktig hendelse.

Dele inlegget

Facebook
Email