Tyristrand Vannverk

Vannlekkasje 3

Lekkasjen er funnet. I den forbindelse vil vannet være stengt for å få reparert brudd. Gjelder for/i området Nakkerud, hvor vi har hatt lekkasjen. Du trenger ikke melde inn bortfall av vann i den forbindelse.

Når reparasjonen er utført og vi er tilbake til normal drift, vil vi starte fylling av reservevannmagasinet på Nakkerud.

Det vil bli lagt ut ny informasjon når vi åpner opp igjen.

Husk tidligere råd ved store lekkasjer.

Dele inlegget

Facebook
Email