Vanntrykk

Vanntrykket varierer fra ca 12 kg til ca 2 kg på hele ledningsnettet. Beliggenheten er ofte avgjørende for vanntrykket. Det er naturlig at de som har størst høydeforskjell i forhold til vanninntaket har best trykk, og at trykket vil være noe dårligere for de som har liten høydeforskjell i forhold til vanninntaket. Der det er nødvendig for å bedre vannkapasiteten bygges det høydebasseng. Dette er gjort på Nakkerud og i løpet av 2018 – 2019 er det planlagt oppført et høydebasseng på Fegri.

Dimensjonen på ledningsnettet har også en del å si for vannkapasitet. I de senere årene er det skiftet ut mye gammelt ledningsnett som har gitt bedre kapasitet og også bedre kvalitet på vannet. Dette er en kontinuerlig prosess.

Hagevanning påvirker også vanntrykket. Vannverket har egne regler for hagevanning som du finner i årsberetningen og under fanen restriksjoner her på nettsiden.