Tyristrand Vannverk

Vannkvalitet fra vannverket

Viser til artikkel i Ringerikes blad den 15.07.2022

Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring.

Link: Ringerike, Hole | Har gjort funn av giftige bakterier: – Bekymret for at vi ikke ser nok forbedring (ringblad.no)

Dere som får vann fra Væleren trenger ikke nå å bekymre dere for cyanonbakterier.

Alle våre vannprøver så langt i 2022 ligger under grenseverdien satt fra Mattilsynet.  Renseprosessen i renseanlegget fungerer godt i alle trinn. Et annet viktig element er at vanninntaket er på ca. 30 meter dybde ute i Væleren.

Når vanninntaket er på denne dybden er faren for at cyanonbakterien skal komme inn i renseanlegget minimal.

Væleren får heller ingen tilførsel av mye overvann fra jorder som er overgjødslet.

 

Vår største fare er , som for alle vannverk, Koliform/E.Coli bakterie. Denne måler vi hver 14 dag, i tillegg til mange andre måle parameter.

Det er derfor viktig at alle forholder seg til de regler som gjelder for bruk og ferdsel i og rundt nedbørsfeltet til Væleren, som er vår vannforsyning og DITT drikkevann.

Det kan du lese mer om på : Restriksjoner – Tyristrand Vannverk

Har du ytterligere spørsmål, vennligst ring oss på 32 13 78 24

Dele inlegget

Facebook
Email