Tyristrand Vannverk

Vannforbruk juni 2022

Når vi koblet ut gamle vannledning i Trase 2  ut mot Nakkerud og koblet til provisorisk vann, ble en stor vannlekkasje borte. Det medførte økte trykket i hele ledningsnettet, som gjorde at en «sovende» lekkasje ble synlig. Denne ny stor lekkasje ble reparert mandag 27. juni.

Vi har nå redusert vannforbruket (lekkasjen i nettet)  med mer enn 30 %  mot forrige måned. Se grønn graf mot rød graf. Det blir spennende å følge utviklingen utover året. Vi nærmer oss nå et riktig vannforbruk for  Tyristrand vannverk. Ved økt vanntrykk i hele nettet er det alltid en fare for at «gamle sovende» lekkasjer bli synlige og må utbedres. Min hypotese nå er at når vi er ferdig med rehabiliteringen av ca. 3000 meter hovedvannledning mellom Nakkerud og Tyristrand, så er vi nede på en meget lav lekkasje prosent.

Har du spørsmål vennligst ring eller send mail.

Nedenfor ser du grafer som viser vannforbruket tilbake til 2018 (Den blå grafen). Vannforbruket i 2022 (Den grønne grafen). Den rød grafen er for 2021

Dele inlegget

Facebook
Email