Tyristrand Vannverk

Vannavstenging på Nakkerud pga. pluggkjøring/spyling av vannrør

Det er planlagt pluggkjøring/spyling av hovedledningen ned Nakkerudgata, Nakkerudalleen og hovedledningen fra Tyribo til Vesetrud Sag. Dette vil medføre vannavstenging  for de berørte.

Denne jobben gjøres for å vedlikeholde vannkvaliteten og for å vaske vannledningene innvendig for groing av humus som dannes over tid. For at du ikke skal få unødvendig mye slam/humus i dine rør eller naboens er det viktig at du IKKE bruker vann under avstengingstiden. Det vil alltid være en del vann i ledningene selv om vannet er stengt. Dersom man bruker vann når vannet er avstengt vil det føre med seg mer luft i rørene, større bevegelser i ledningen og sjansen for å få problemer med propp av humus for deg eller de rundt deg øker.

 

Plan for vannavstenging:

Onsdag 29 november fra kl. 08.00-16.00, Alle som får vann fra hovedledningen ned Nakkerudgata.

Torsdag 30 november fra kl. 08.00-16.00, Alle som får vann fra vannledningen til Nakkerudalleen.

Fredag 1. desember fra kl. 08.00- 16.00, Alle som får vann fra hovedledningen fra Tyribo til Vesetrud Sag.

Vannvogn settes ut ved Tyribo under hele perioden. Husk at dette regnes IKKE som rent drikkevann og må kokes.

SMS for de gjeldende sonene og mer info til de berørte vil komme etter hvert.

 

Onsdag 15 november vil Tyristrand Vannverk gå opp hovedledningslinjen fra Tyribo til Vesetrud Sag. Det vil derfor være to personer ute for å lokalisere kummene og ta bilder av de. Dette er bare en befaring og vil ikke påvirke vannet på noen måte.

Fra Fredag 17 november vil vi måle inn utvendig stoppekran på boligene fra Riksveien og ned til Tyrifjorden på Nakkerud. Dersom du vet hvor stoppekranen din er, er det fint om du merker den. Dette sparer oss for mye arbeid. Vi håper fullføre denne strekningen før snøen stopper oss. Vi går alltid i gule klær merket med Tyristrand Vannverk.

Hilsen administrasjonen.

 

 

Dele inlegget

Facebook
Email