Tyristrand Vannverk

Vannavstenging på Nakkerud onsdag 25.10.2023 fra kl. 08.00-16.00

Onsdag 25.10.2023 vil vannet bli stengt for alle som får vann fra høydebassenget på Nakkerud fra kl. 08.00-16.00.

Vi har kloret i høydebassenget på Nakkerud to ganger og har tatt en ny vannprøve etterpå. Den viser at koliformebakterie nå er innenfor grenseverdiene, men at kimtallet er for høyt.

 

Følgende tiltak gjøres:

Vi har tidligere varslet om at kokepåbudet vil vare til 25.10.2023, dette forlenges i første omgang til fredag 27.10.2023.

Onsdag 25.10.2023 stenges vannet for alle på Nakkerud fra 08-16 pga. pluggkjøring og desinfisering på det strekket vi antar skaper problemet. Hensikten er å få fjernet humus som ligger i veggene på ledningene slik at vannet som kommer ut til abonnentene er renere.

Nye vannprøver tas etter renseprosessen.

Det vil være vann i vannvogn på Tyribo mens vi har vannet avstengt. Vannet i vannvognen må kokes dersom det skal brukes som drikkevann.

Høydebassenget på Nakkerud tømmes for vann, og fylles opp igjen etter pluggkjøringen. Vannet som fylles opp igjen i høydebassenget på Nakkerud vil bli lett kloret. Du kan derfor kjenne lett klorlukt, men det er ikke farlig.

 

Alle de berørte varsles via sms i dag (fredag 20.10.2023) om at det vil bli vannavstenging på onsdag, med en påminnelses- melding tirsdag 24.10.

Alle berørte vil få en sms om forlengelse av kokepåbudet på mandag 23.10.2023

 

Vi håper disse tiltakene vil hjelpe og at vi kan oppheve kokepåbudet den 27.10.2023

 

Vennlig hilsen Administrasjonen.

Dele inlegget

Facebook
Email