Tyristrand Vannverk

Vannavslag onsdag 06. mars 2024

Mandagens arbeid/klargjøring i kum var vellykket så vi klargjør for siste fase av pluggrensingen.

Varsel om vannavslag onsdag 06. mars fra kl.08.00-16.00. for alle fra kum ved Skjærdalen 2 (Bygget der NYBO kjøkken holder til) og mot Ask. Vi nærmer oss klargjøring av det nye høydebassenget på Fegri og i den forbindelse må vi pluggrense hovedledningen. Vannledningen fra Kum ved Skjærdalen 2 (Bygget der NYBO kjøkken holder til) og helt opp til siste kum før det nye høydebassenget vil derfor bli pluggrenset på onsdag. Alle beboere på strekningen vil miste vannet i denne perioden.

Husk å stenge stoppekrana, ute dersom det er mulig eller inne.

Fyll opp vann i bøtter og kanner for bruk under vannavstengingen.

Varsling for medlemmer som kan oppleve tidvis redusert vannkapasitet: Varsel om tidvis redusert vannkapasitet for alle som får vann via kum ved Skjærdalen 2 og ned Skjærdalen til fjorden. Onsdag 06. mars fra kl. 08.00-16.00 vil det være tidvis redusert kapasitet pga. pluggrensing av hovedledningen mot nytt høydebasseng på Fegri.

Hilsen administrasjonen

Dele inlegget

Facebook
Email