Tilknytningsavgift

Alle som ønsker å kobles seg på ledningsnettet til Tyristrand Vannverket SA må melde seg inn i samvirkeforetaket.

For hver nye tilknytning til vannverkets hovedledning må det søkes. Ved godkjenning skal det innbetales tilknytningsavgift i god tid før tilkobling. Tilknytningen må være utført innen 2 år fra godkjenning.

Pr. 01.01.2021 er tilknytningsavgiften inkl. innskuddsbeløpet (tidl. kalt andelsinnskuddet) kr. 30.000.- inkl.mva.

Innskuddsbeløpet utgjør kr. 600.- inkl.mva. Innskuddet er knyttet til eiendommen og følger denne ved eierskifte.

Tilknytningsavgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet.