Leieboere

Utdrag fra vedtektene, paragraf 9:

«……Medlemmene har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vann såfremt de ikke er hans leieboer. Huseier er ansvarlig for sin leieboers vannavgift.»

 

Dette betyr at det er huseiers/utleiers ansvar å melde fra om nye leietakere til Tyristrand Vannverk. Det samme gjelder dersom leieforhold opphører.